Du er her: ForsideNatur, miljø og affaldVand & SpildevandBrønde og boringer

Brønde og boringer

Kontrol af vandkvalitet

Private brønde og boringer skal minimum hvert 5. år have undersøgt vandkvaliteten. Som ejer skal du selv sørge for, at vandet bliver undersøgt. Analysen skal fortages af et akkrediteret laboratorium, og laboratoriet skal efterfølgende sende en kopi af analyserapporten til Faxe Kommune. Faxe Kommune vil derefter kontakte dig, hvis der er overskridelser. Der skal laves en ”forenklet kontrol”, som omfatter bakterier, nitrat, fosfor, pH, ledningsevne og vandets lugt og udseende.

Godkendte laboratorier:

Eurofins
Højvang Laboratorier A/S
AnalyTech Miljølaboratorium A/S
Al North/Agrolab
ALcontrol
Tjekvand
VBM Laboratoriet
R. Dons' Vandanalytisk laboratorium A/S
ALS Denmarks A/S

Tilslutning til vandværk

I Faxe Kommune skal man sløjfe sin brønd/boring eller søge om vandindvindingstilladelse, når man tilsluttes et vandværk. Der gives ikke indvindingstilladelse til eksempelvis almindelig havevanding. Husk at du skal opdatere din ejendoms vandforsyningsoplysninger i BBR (Bygnings- og Boligregistret).

Sløjfning af brønde og boringer

Formålet med sløjfning af brønde og boringer er at beskytte grundvandet mod nedsivning af forurening. Ubenyttede brønde og boringer virker som en åben forbindelse fra jordoverfladen til grundvandet, som vandværkerne indvinder vand fra.

Når en brønd eller en boring skal sløjfes, skal det anmeldes mindst 2 uger før til Faxe Kommune. Brug nedenstående blanket til anmeldelsen. Blanketten sendes til Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev eller på e-mail til naturogmiljoe@faxekommune.dk.

Sløjfning af boring - blanket (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Som grundejer er du ansvarlig for, at sløjfningen udføres korrekt. Sløjfning af brønde og boringer skal udføres i henhold til Bekendtgørelse om udførelse af sløjfning af boringer og brønde på land.

Selve sløjfningen skal udføres af et brøndborefirma, der opfylder bekendtgørelsens krav om uddannelse.
Her finder du en liste over godkendte firmaer

Senest 3 måneder efter sløjfningen af en brønd eller boring skal dette anmeldes til De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS).
Anmeldelsesskema til GEUS