Budgetforlig

Der er mandag den 19. september 2016 indgået forlig om budget 2017-2020 i Faxe Kommune.

Bag aftalen står Venstre, Socialdemokraterne, Borgerlisten, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Socialistisk Folkeparti.

Borgmester Knud Erik Hansen betegner budget 2017 som et balancebudget.

”Det er et balancebudget, da vi som kommune med dette budget har fokus på skabe balance mellem forventninger og formåen af den kommunale service,” siger borgmester Knud Erik Hansen.

Han glæder sig over, at næsten alle partier er med i forliget:
”Vi har nået et godt mål, og jeg er glad for, at det er lykkedes at lave en god aftale med de fleste partier i byrådet. Det giver ro, både i det politiske arbejde og i den daglige drift”.

Knud Erik Hansen tilføjer:
”Vi får et budget med en udvidelse på en lang række områder til gavn for vores borgere i de kommende år, samtidig med, at vi kan håndtere de økonomiske udfordringer fremover. Den kommunale service styrkes, specielt ældreområdet og børne- og ungeområdet bliver styrket, idet vi har besluttet at styrke Børne og ungeområdet med ca. 12 mio. kr. og Ældreområdet er med budgettet styrket med knap 10 mio. kr. gennem de seneste år”.

Budget 2017 byder desuden på et balanceret anlægsniveau.

Det dækker primært investeringer i ”cykelstier” og udkigsplatformen ”Prismet” ved kalkbruddet og ikke mindst en række infrastruktur projekter og tiltag til gavn for erhvervslivet og foreningslivet.

Med budget 2017 er der aftalt opprioriteringer for samlet set 37 millioner kroner. Der er aftalt reduktioner og effektiviseringer for 16,3 millioner kroner, samtidig er der gennem gældsafvikling frigjort 15,6 millioner kr. årligt til øget service. Det samlede budget har en balance på plus 8,2 millioner kroner i 2017.

Budgetforlig (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Budgetforlig - talmateriale (PDF-fil åbner i nyt vindue)