Du er her: ForsideBudget 2019Forslagskatalog – Budget 2019Forslagskatalog - Budget 2019

Forslagskatalog - Budget 2019

Her ligger samtlige forslagskatalog, som er aktuelle i forhold til budgetprocessen
  • Teknik & Miljøudvalget

TMU-F-106 - Reduktion af Landsbypuljen (PDF-fil åbner i nyt vindue)

TMU-F-109 - Udmeldelse af GATE 21 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

TMU-F-110- Fishing Zealand (PDF-fil åbner i nyt vindue)

TMU-F-151 - Asfalt kontraktet Drift - Anlæg (PDF-fil åbner i nyt vindue)

  • Plan & Kulturudvalget

PKU-F-101 - Servicejustering bibliotek og borgerservice (PDF-fil åbner i nyt vindue)

PKU-F-102 - Nedlæggelse af pulje til udendørs anlæg (PDF-fil åbner i nyt vindue)

PKU-F-105 - Reduktion af anlægspuljen til fritidsbrugere (PDF-fil åbner i nyt vindue)

PKU-F-106 - Nedlæggelse af puljen til unge aktiviteter (PDF-fil åbner i nyt vindue)

PKU-F-107 - Reducering af puljer på kulturområdet (PDF-fil åbner i nyt vindue)

PKU-F-108 - Indførsel af obligatorisk tidsbestilling til pas, kørekort og andre borgerservice ekspeditioner (PDF-fil åbner i nyt vindue)

PKU-F-120 - Anlægspulje til fritidsbrugere drift - anlæg (PDF-fil åbner i nyt vindue)

  • Økonomiudvalget

ØK-F-101 - Nedlæggelse af kollektiv telefontid (PDF-fil åbner i nyt vindue)

ØK-F-104 - Udenlandske vielser sagsbehandles fremover i Bibliotek/Borgerservice (PDF-fil åbner i nyt vindue)

ØK-F-105 - Færre ressourcer til lederudvikling (PDF-fil åbner i nyt vindue)

ØK-F-107 - Opsige tillægsarftale med Business Faxe om salg af grunde (PDF-fil åbner i nyt vindue)

ØK-F-108 - Opsige tillægsaftale med Business Faxe om opgradering af indsats (PDF-fil åbner i nyt vindue)

ØK-F-109 - Øget indtægt fra selvejende institutioner (PDF-fil åbner i nyt vindue)

ØK-F-110 - Besparelse på pulje til tjenestemandspensioner (PDF-fil åbner i nyt vindue)

ØK-F-112 - Reducere med udviklingskapaciteten i Direktionssekretariatet (PDF-fil åbner i nyt vindue)

ØK-F-116 - Reduktion af budget ved overgangen til Erhvervsservice (PDF-fil åbner i nyt vindue)

  • Senior & Sundhedsudvalget

SSU-F-107 - Reduktion af serviceniveau for tøjvask (PDF-fil åbner i nyt vindue)

SSU-F-108 - Indførsel af brugerbetaling for kørsel til dagcenter (PDF-fil åbner i nyt vindue)

SSU-F-111 - Reducere rehabiliterende niveau på Grøndalscentret (PDF-fil åbner i nyt vindue)

  • Socialudvalget

SOU-F-102 - Alkoholkoordinator (PDF-fil åbner i nyt vindue)

SOU-F- 103 - Effektivisering længerevarende botilbud (PDF-fil åbner i nyt vindue)

SOU-F-105 - Botilbuddet P86 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

SOU-F-106 - SSP aktiviteter (PDF-fil åbner i nyt vindue)

BLU-F-105 - Etablering af landsbyordning i Karise (PDF-fil åbner i nyt vindue)

BLU-F-106 - Lukke gæstedagplejen (PDF-fil åbner i nyt vindue)

BLU-F-107 - Børn pr. voksen i dagtilbud (PDF-fil åbner i nyt vindue)

BLU-F-109 - Naturvejleder - nedlæggelse af funktionen (PDF-fil åbner i nyt vindue)

BLU-F-111 - Kørsel til specialskoler (PDF-fil åbner i nyt vindue)

BLU-F-112 - Ændring af lærer/pædagogrationen i den understøttende undervisning (PDF-fil åbner i nyt vindue)

BLU-F-114 - Lærernes arbejdstid/anvendelse af eksisterende arbejdstidsaftale (PDF-fil åbner i nyt vindue)

BLU-F-115 - Færre pædagogiske tilsyn i dagplejen (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Ændringer og udgåede forslag fra 1. budgettemadag

TMU-F-1 - Budgettilpasning til ældreboliger (PDF-fil åbner i nyt vindue)

TMU-F-2 - Reduktion af rengøring i kommunens kontorarealer (PDF-fil åbner i nyt vindue)

TMU-F-3 - reduktion af administrativt personale i centerstab/Kommunale bygninger (PDF-fil åbner i nyt vindue)

TMU-F-4 - Reduktion personaleressourcer Park & Vej (PDF-fil åbner i nyt vindue)

TMU-F-5 - Administrativ 4 dages arbejdsuge (PDF-fil åbner i nyt vindue)

TMU-F-6 - Nedlæggelse af landsbypuljen (PDF-fil åbner i nyt vindue)

TMU-F-7 - Reduktion af bygningsvedligeholdelse (klimaskærm og tekniske installationer) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

TMU-F-8 - Nedlæggelse af rute 261 i Faxe (PDF-fil åbner i nyt vindue)

TMU-F-9 - Udmeldelse af Gate 21 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

TMU-F-10 - Fishing Zealand (PDF-fil åbner i nyt vindue)

PKU-F-1 - Faxe Bibliotek 100% selvbetjent og borgerservice evt. via en digital løsning (PDF-fil åbner i nyt vindue)

PKU-F-2 - Nedlæggelse af pulje til udendørs anlæg (PDF-fil åbner i nyt vindue)

PKU-F-3 - Service justering bibliotek/borgerservice (PDF-fil åbner i nyt vindue)

PKU-F-4 - Gebyr for Faxe Kommunes udlån af lokaler til folkeoplysende foreninger (indtægt) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

PKU-F-5 - Reduktion af anlægspuljen for fritidsbrugere (PDF-fil åbner i nyt vindue)

PKU-F-6 - Nedlæggelse af puljen til unge- aktiviteter (pulje Ungehus) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

PKU-F-7 - Reducering af puljer på kultur området (PDF-fil åbner i nyt vindue)

PKU-F-8 - Indførsel af obligatorisk tidsbestilling til pas, kørekort og andre borgerservice ekspeditioner (PDF-fil åbner i nyt vindue)

PKU-F-9 - Et bibliotek og borgerservice i kommunen, med bogudlevering og aflevering på Faxe Sundhedscenter (PDF-fil åbner i nyt vindue)

PKU-F-10 - Kun 1 svømmehal i kommunen (PDF-fil åbner i nyt vindue)

ØK-F-1 - Nedlæggelse af kollektiv telefontid (PDF-fil åbner i nyt vindue)

ØK-F-2 - Reduktion stab (CFSB) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

ØK-F-3 - Reduktion af udgifterne ved sygefravær (PDF-fil åbner i nyt vindue)

ØK-F-4 - Udenlandske vielser sagsbehandles fremover i bibliotek-borgerservice (PDF-fil åbner i nyt vindue)

ØK-F-5 - Reduktion af pulje til lederudvikling (PDF-fil åbner i nyt vindue)

ØK-F-6 - Reduktion af antallet af medarbejdere (CHØI) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

ØK-F-7 - Opsige tillægsaftale med Business Faxe om salg af grunde (PDF-fil åbner i nyt vindue)

ØK-F-8 - Opsige tillægsaftale med Business Faxe om opgradering af indsats (PDF-fil åbner i nyt vindue)

ØK-F-9 - Øget indtægt fra selvejende institutioner/brugerbetaling (indtægt) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

ØK-F-10 - Besparelse på pulje til tjenestemandspensioner (PDF-fil åbner i nyt vindue)

ØK-F-11 - Reduktion af personaleressourcer (CPM) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

ØK-F-12 - Reducere med udviklingskapaciteten i direktionssekretariatet (PDF-fil åbner i nyt vindue)

ØK-F-13 Reduktion med 1 medarbejder i Centerstaben for Sundhed & pleje (PDF-fil åbner i nyt vindue)

ØK-F-14 Mødeoptimering (PDF-fil åbner i nyt vindue)

ØK-F-15 - Reduktion af staben i Center for Børn & Undervisning (PDF-fil åbner i nyt vindue)

SSU-F-1 - Nedlægge klippekortordningen for borgere på plejecentre (PDF-fil åbner i nyt vindue)

SSU-F-2 - Nedlægge klippekortordningen for hjemmeboende (PDF-fil åbner i nyt vindue)

SSU-F-3 - Nedlægge musikterapistillinger (PDF-fil åbner i nyt vindue)

SSU-F-4 - Reduktion i serviceniveau for rengøring (hjemmeplejen) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

SSU-F-5 - Lukning af den selvejende institution Æblehaven (PDF-fil åbner i nyt vindue)

SSU-F-6 - Reduktion af udgifter til kørsel på dagcenter, hvis Æblehaven og Grøndalscentret lukkes (PDF-fil åbner i nyt vindue)

SSU-F-7 Reduktion i serviceniveau for tøjvask (PDF-fil åbner i nyt vindue)

SSU-F-8 - Indførsel af brugerbetaling for kørsel til dagcenter (PDF-fil åbner i nyt vindue)

SSU-F-9 - Lukning af Kongsted Ældrecenter (PDF-fil åbner i nyt vindue)

SSU-F-10 - Reduktion i afdelingen for Sundhedsfremme og forebyggelse (PDF-fil åbner i nyt vindue)

SSU-F-11 - Reducere rehabiliterende niveau på Grøndalscentret (PDF-fil åbner i nyt vindue)

SOU-F-1 - Væresteder (PDF-fil åbner i nyt vindue)

SOU-F-2 - Alkoholkoordinator (PDF-fil åbner i nyt vindue)

SSU-F-3 - Effektivisering længerevarende botilbud (indtægt/udgift) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

SOU-F-4 - Fleksible indsatser i Familie g Ungeindsatsen (PDF-fil åbner i nyt vindue)

SOU-F-5 - Botilbuddet P86 (indtægt) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

SOU-F-6 - SSP aktiviteter (PDF-fil åbner i nyt vindue)

BLU-F-2 - Lukning af SFO III (udgift/indtægt) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

BLU-F-3 - Lukning af SFO II (udgift/indtægt) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

BLU-F-4 - Øget forældrebetaling i SFO I (indtægt) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

BLU-F-5 - Etablering af landsbyordning i Karise (PDF-fil åbner i nyt vindue)

BLU-F-6 - Lukke gæstedagplejen (PDF-fil åbner i nyt vindue)

BLU-F-7 - Børn pr. voksen i dagtilbud (PDF-fil åbner i nyt vindue)

BLU-F-8 - Pulje til "Åben skole" - nedlæggelse af pulje (PDF-fil åbner i nyt vindue)

BLU-F-9 - Naturvejleder - nedlæggelse af funktionen (PDF-fil åbner i nyt vindue)

BLU-F-10 - Dagplejens normering (PDF-fil åbner i nyt vindue)

BLU-F-11 - Kørsel til specialskoler (PDF-fil åbner i nyt vindue)

BLU-F-12 - Ændring af lærer/pædagog-rationen i den understøttende undervisning (PDF-fil åbner i nyt vindue)

BLU-F-13- Lukke dagplejen (PDF-fil åbner i nyt vindue)

BLU-F-14 - Bedre udnyttelse af lærernes arbejdstid (PDF-fil åbner i nyt vindue)

BLU-F-15 - Pædagisk tilsyn i dagplejen (PDF-fil åbner i nyt vindue)