Tekniske korrektioner

Her findes alle tekniske korrektioner til budget 2019
  • Plan & Kulturudvalget

PKU-T-101 - Øget driftstilskud til Østsjællands Museum (PDF-fil åbner i nyt vindue)

  • Økonomiudvalget

ØK-T-101 - CPR.nr. sikring i sagsbehandling og bedre datakvalitet (PDF-fil åbner i nyt vindue)

ØK-T-102 - Fælles DBR med Stevns Kommune (PDF-fil åbner i nyt vindue)

ØK-T-103 - Sikkerhedssoftware til mobile enheder (PDF-fil åbner i nyt vindue)

ØK-T-104 - 500.000 kr. flyttes fra Udviklingspuljen til Direktionssekretariatet (budgetomplacering) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

  • Ændringer og udgåede forslag fra 1. budgettemadag

PKU-T-1 - Øget driftstilskud til Østsjællands Museum (PDF-fil åbner i nyt vindue)

ØK-T-01 - CPR. nr. sikring i sagsbehandlingen og bedre datakvalitet (PDF-fil åbner i nyt vindue)

ØK-T-02 - DBR med Stevns kommune (PDF-fil åbner i nyt vindue)

ØK-T-03 - Sikkerhedssoftware til mobile enheder (PDF-fil åbner i nyt vindue)

ØK-T-04 - 500.000 kr. flyttes fra Udviklingspuljen til direktionssekretariatet (PDF-fil åbner i nyt vindue)