Du er her: ForsideNatur, miljø og affaldAffald & GenbrugBygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald

Pr. 1. januar 2013 er der kommet nye regler på bygge- og anlægsområdet vedrørende anmeldelse af affald og PCB-screening.

Anmeldelsespligt

Du skal bruge et anmeldelsesskema, når du anmelder byggearbejde. Skemaet skal sendes senest to uger før byggearbejdet påbegyndes. Du finder skemaet her:

Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald

Du skal anmelde hvis:

  • Din renovering eller nedrivning vedrører mere end 10 m2 af en bygning eller anlæg, eller frembringer mere end 1 tons affald.
  • Du fjerner asbestholdige materialer  
  • Du har farligt affald, fx bly i maling, PCB og asbest. Anmeldes på særskilt skema. 

Selvom du har en rådgiver, entreprenør eller håndværker til at styre og udføre byggearbejdet, er det stadig dit ansvar som bygherre at sikre, at der anmeldes korrekt.

PCB-screening ved renoveringer og nedrivninger

Bygninger skal screenes for PCB-holdigt materiale, hvis de er opført i perioden 1950-1977, og hvis byggearbejdet vedrører mere end 10 m2 af en bygning eller frembringer mere end 1 ton affald.

PCB-screening skal også foretages i forbindelse med udskiftning af termoruder fremstillet i perioden 1950-1977.

PCB-screeningen foretages ved at udfylde anmeldelsesskemaet for bygge- og anlægsaffald.

Læs mere om PCB og grænseværdier.

Svares der ja til et eller flere punkter på screeningsskemaet skal der foretages en kortlægning af de dele, der kan indeholde PCB. En kortlægning og anmeldelse af PCB-affald skal anmeldes særskilt til kommunen. Kortlægningen skal indeholde de oplysninger, der er oplistet i affaldsbekendtgørelsens § 82, bl.a.:

  1. Resultat af analyser af repræsentative materialeprøver og en beskrivelse af den visuelle vurdering, der ligger til grund for materialeprøver
  2. Forekomsten og mængden af PCB-holdigt materiale
  3. Placering af PCB-holdigt materiale angivet med billede eller tegning, hvor der kan opstå tvivl
  4. Hvordan PCB-holdigt materiale gennem mærkning, skiltning eller andre tiltag er identificeret
  5. Hvordan PCB-holdigt materiale er planlagt fjernet og håndteret

Asbest

Større mængder asbest skal anmeldes til kommunen, som anviser det til en godkendt modtager.

Anmeldelse af asbestaffald

Mindre mængder kan du aflevere på kommunens genbrugspladser uden anvisning.

Læs mere om asbest.

Kildesortering af affald

Alt affald fra bygge- og anlægsarbejder skal kildesorteres, og alle direkte genbrugelige materialer skal så vidt muligt sorteres fra ved selektiv nedrivning.

Yderligere oplysninger

Få styr på affaldsreglerne (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Det er godt håndværk at have styr på affaldsreglerne (PDF-fil åbner i nyt vindue)