Du er her: ForsideByggeri og anlægByggeri erhvervOfte stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål om byggeri

Hvor skal jeg henvende mig, hvis jeg vil udstykke ?

Henvend dig til en landinspektør, hvis du skal udstykke en ejendom eller have gennemført en arealoverførsel mellem to ejendomme.
Det er kun en beskikket landinspektør, der må udføre udstykningsarbejde. Konkrete ansøgninger om udstykning af en ejendom kan således kun gennemføres af en privatpraktiserende landinspektør.

Hvornår skal jeg betale ejendomsavancebeskatning ?

Ejendomme med et grundareal på 1400 m² og derover vil ved salg blive beskattet efter reglerne i ejendomsavancebeskatningslovens § 8, medmindre kommunen kan afgive en erklæring om, at der ikke kan udstykkes en grund til selvstændig bebyggelse fra ejendommen.

En erklæring om udstykning afgives af Teknisk Forvaltning efter en skriftlig anmodning fra ejeren.
Erklæringen skal bruges som dokumentation over for skattemyndighederne.

Hvor meget må jeg bygge på min ejendom ?

Hvor der er lokalplan gælder bestemmelserne i denne, ellers gælder Bygningsrelementet, hvor der er en maksimal bebyggelsesprocent for etageejendomme på 60, fritliggende enfamiliehuse på 30, sommerhuse i sommerhusområder på 15, kæde-, række- og dobbelthuse på 40, og anden bebyggelse på 45.

Hvilke råd og vejledning kan jeg få hos Faxe Kommune ?

Kommunen må kun rådgive omkring reglerne, dvs. fortæller hvilke krav du skal overholde. Løsninger, eks. på statiske beregninger, varmetabsramme osv., skal du henvende dig til rådgiver om.

Hvor kan jeg klage ?

Afgørelser efter byggeloven kan påklages til Statsforvaltning Sjælland, Dronningensgade 30, Nykøbing F.
Afgørelser efter Planloven kan påklages til Planklagenævnet. Faxe kommune har endvidere etableret en borgerrådgivning der kan være behjælpelig med eventuelle tvister mellem borgeren og de enkelte afdelinger.

Hvilke byggearbejder kræver byggetilladelse ?

  • Enfamiliehuse (både fritliggende huse og dobbelt-, kæde- og rækkehuse)
  • Stuehuse til landbrug
  • Sommerhuse
  • Tilbygninger til enfamiliehuse, stuehuse til landbrug og sommerhuse
  • Etageboligbyggeri
  • Erhvervsbyggeri
  • Garager, carporte, drivhuse osv. over 50 m²

OBS: Der kan dog være lokalplaner eller andre bestemmelser der sætter begrænsninger for byggeriet.

Er der byggerier jeg ikke skal søge om?

Ombygning og andre forandringer i bygninger, hvis der ikke sker udvidelse af arealet eller en væsentlig anvendelsesændring.
Byggearbejder ved åbne svømmebassiner, havepejse, hegnsmure og terrasser.
Satellitantenner med en diameter på højst 1,0 m og typegodkendte tagantenner.
Byggearbejder ved campinghytter og kolonihavehuse.

OBS: Der kan dog være lokalplaner eller andre bestemmelser der sætter begrænsninger for byggeriet.