Du er her: ForsideBolig og byggeriByggeriByggeri uden sagsbehandling

Byggeri uden sagsbehandling

Her kan du læse lidt om den type byggeri der ikke kræver sagsbehandling fra kommunen
 • Opførelse af én garage, én carport, ét udhus eller lignende småbygning under 50m²
 • Opsætning af satellitantenner under 1m²
 • Åbne svømmebassiner
 • Havepejse
 • Hegnsmure, terrasser
 • Typegodkendte tagantenner
 • Inddragelse af registreret udnyttelig tagetage. Hvis boligarealet overstiger 500 m2, og er beliggende i landzone, skal der søges om en landzonetilladelse.
 • Indvendig ombygninger, såsom ændring i rumstørrelse, flytning af vægge, ændring og modernisering af køkken, indretning af nyt eller modernisering af bad og wc, efterisoleringsarbejde, installation og udskiftning af varme- og ventilationsanlæg, opsætning af pejse og brændeovne.

Småbygninger på højst 50 m²
Ifølge Bygningsreglementet kan der uden byggetilladelse opføres bebyggelse/konstruktioner som ovenstående. Du skal dog stadig sikre dig, at byggeriet ikke kræver dispensation fra gældende bestemmelser i en lokalplan eller i en tinglyst deklaration. Du må i givet fald ikke begynde at bygge, før der er opnået godkendelse/dispensation.

Småbygninger på under 50 m2 (redskabsskure, drivhuse og lign.) kan opføres uden byggetilladelse eller anmeldelse, hvis de ikke er underlagt reglerne i en lokalplan og de overholder disse betingelser:

 • Arealet må højst være 50 m2.
 • Bygningen skal være fritliggende, herved forstås, at afstanden til andre bygninger skal være mindst 2,50 m.
 • Højden må højst være 2,50 m.
 • Der må højest opføres to sådanne bygninger på en grund.

Byggevejledning småbyg (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Hvis ovenstående ikke kan overholdes, hvis du f.eks. bygger nærmere end 2,50m til anden bebyggelse eller bygger til en andet bebyggelse, så det samlede areal overstiger 50m2, skal byggearbejdet i stedet anmeldes.

Én garage, én carport, ét udhus eller lignende småbygning under 50m²:

Byggearbejdet kræver ikke anmeldelse, såfremt der kun er tale om en bygning under 50m² og der ikke er lignende bygninger på ejendommen i forvejen. Såfremt der er tale om udvidelse af eksisterende bygning(er) således at det samlede areal over stiger 50m², skal byggearbejdet anmeldes. Selv om anmeldelse ikke skal foretages, skal byggeriet overholde bestemmelserne i Bygningsreglementet for så vidt angår bygningens placering og udformning. Se vejledningen: garage, carport og udhuse.

BBR-myndigheden skal underrettes når arbejdet er fuldført.