Du er her: ForsideBolig og byggeriByggeriByggeri uden sagsbehandling

Byggeri uden sagsbehandling

Her kan du læse lidt om den type byggeri der ikke kræver sagsbehandling fra kommunen ifølge Bygningsreglementet
  • Opførelse af garage, carport, udhus eller lignende småbygning under 50m² samlet
  • Opsætning af satellitantenner under 1m²
  • Åbne svømmebassiner
  • Havepejse
  • Hegnsmure, terrasser (der ikke er hævet over terræn)
  • Typegodkendte tagantenner
  • Inddragelse af registreret udnyttelig tagetage. Hvis boligarealet overstiger 500 m², og er beliggende i landzone, skal der søges om en landzonetilladelse.
  • Indvendig ombygninger, såsom ændring i rumstørrelse, flytning af vægge, ændring og modernisering af køkken, indretning af nyt eller modernisering af bad og wc, efterisoleringsarbejde, installation og udskiftning af varme- og ventilationsanlæg, opsætning af pejse og brændeovne.

Du skal dog stadig sikre dig, at byggeriet ikke kræver dispensation fra gældende bestemmelser i en lokalplan eller i en tinglyst deklaration. Du må i givet fald ikke begynde at bygge, før der er opnået godkendelse/dispensation.

Garage, carport, udhus eller lignende småbygninger under 50 m² samlet:

Byggearbejdet kræver ikke tilladelse, såfremt der kun er tale om småbygninger på samlet max 50 m². Såfremt der er tale om udvidelse af eksisterende bygning(er) således at det samlede areal over stiger 50 m², skal der ansøges om byggetilladelse.

Selv om der ikke skal ansøges om byggetilladelse, skal byggeriet overholde bestemmelserne i Bygningsreglementet for så vidt angår bygningens placering og udformning. Se vejledningen: garage, carport og udhuse.

BBR-myndigheden skal underrettes når arbejdet er fuldført.