Du er her: ForsideByråd og udvalgByrådFaxe Byråd 2018-2021

Faxe Byråd 2018-2021

Bemærk! E-mail er ikke sikker kommunikation. Hvis du vil give et byrådsmedlem fortrolige/følsomme oplysninger, kan det ske personligt, pr. telefon eller via fysisk brev. Din henvendelse til et byrådsmedlem anses ikke for at være modtaget af Faxe Kommune. Ønsker du svar fra Faxe Kommune skal du skrive til kommunen pr. Digital Post via borger.dk/virk.dk (sikker post) eller kommunen@faxekommune.dk (usikker post).

Ole Vive (V)

Fredensvej 11
4654 Faxe Ladeplads
E-mail: ovive@faxekommune.dk
Telefon: 24 99 13 83

 • Borgmester
 • Økonomiudvalget (formand)
 • Valgbestyrelse – Folketingsvalg og Folkeafstemninger
 • Valgbestyrelse –Kommunalvalg
 • KL’s delegeretmøde
 • KKR Sjælland
 • Praktikpladsforum for pædagoguddannelse i KKR-regi
 • SOSU-dimensioneringsudvalg i KKR-regi
 • KL’s repræsentantskab
 • Trafikselskabet Movia
 • Politiets Kredsråd
 • Østsjællands Museum
 • Fælles Beredskabskommission - MSBR
 • Midtsjællands Gymnasium
 • Visit Sydsjælland-Møn
 • Femern Bælt Komiteen, komitemedlem
 • ATP Repræsentantskab
 • Sjællandske Tværforbindelse, styregruppemedlem

Michael Rosendahl (V)

Troelstrupvej 3
4690 Haslev
E-mail: mrose@faxekommune.dk
Telefon: 21 66 43 10

 • Økonomiudvalget
 • Socialudvalget
 • Valgbestyrelse – Folketingsvalg og Folkeafstemninger – stedfortræder for Ole Vive
 • Valgbestyrelse – Kommunalvalg – stedfortræder for Ole Vive
 • Rus-koordinationsgruppen

Dorthe Egede Borg (V)

Jenstrup Huse 16
Dalby
4690 Haslev
E-mail: dborg@faxekommune.dk
Telefon: 21 66 45 48

 • Senior & Sundhedsudvalget (formand)
 • Børn & Læringsudvalget

   


Nellie Bradsted (V)

Hermelinvej 10
4690 Haslev
E-mail: nepea@faxekommune.dk
Telefon: 24 63 90 13

 • Beskæftigelses & Integrationsudvalget (formand)
 • Socialudvalget (formand)
 • Plan & Kulturudvalget
 • Faxe Musikskole
 • Synscentralen - stedfortræder for Henrik Rützou Aakast

   


Dorthe Adelsbech (V)

P. C. Davidsens Vej 17
4690 Haslev
E-mail: adels@faxekommune.dk
Telefon: 21 66 45 33

 • Børn & Læringsudvalget
 • Senior & Sundhedsudvalget
 • Handicaprådet
 • KL’s delegeretmøde – stedfortræder for Ole Vive

   


Erik Rasmussen (V)

Grunderupvej 27
4683 Rønnede
E-mail: erras@faxekommune.dk
Telefon: 21 66 35 15

 • Beskæftigelses & Integrationsudvalget
 • Teknik & Miljøudvalget
 • Dr. Rasmussen og Hustrus Legat
 • Faxe-Hallerne
 • I/S Affaldplus - suppleant for Henrik Rützou Aakast

   


Henrik Rützou Aakast (V)

Ulstrup Bygade 6B
4682 Tureby
E-mail: haaka@faxekommune.dk
Telefon: 53 61 03 62

 • Teknik & Miljøudvalget
 • Socialudvalget
 • Folkeoplysningsudvalget
 • LAG Sydsjælland
 • Fælles Beredskabsskommission – MSBR
 • Frivilligt Samråd i Faxe Kommune
 • Valgbestyrelse – Kommunalvalget – stedfortræder for Mikkel Dam
 • Handicaprådet – stedfortræder for Dorthe Adelsbech
 • I/S Affaldplus
 • Synscentralen

Eli Jacobi Nielsen (O)

Prins Buris Vej 19
4653 Karise
E-mail: eniel@faxekommune.dk
Telefon: 24 99 13 84

 • Økonomiudvalget
 • Teknik & Miljøudvalget (formand)
 • Valgbestyrelse – Folketingsvalg og Folkeafstemninger
 • KL’s delegeretmøde
 • Fonden Danhostel Faxe Vandrerhjem
 • Faxe Forsyning Holding A/S
 • Hegnsynet
 • Handicaprådet – stedfortræder for Bente Abrahamsen
 • Trafikselskabet Movia – stedfortræder for Ole Vive

Lars Folmann (O)

Ulstrupvej 6
4682 Tureby
E-mail: folma@faxekommune.dk
Telefon: 21 66 47 67

 • Plan & Kulturudvalget
 • Teknik & Miljøudvalget
 • Taksationskommission
 • Faxe Forsyning Holding A/S (formand)
 • Hegnsynet – suppleant for Eli Jacobi Nielsen

   


Bente Abrahamsen (O)

Hybenvej 6
4654 Faxe Ladeplads
E-mail: babra@faxekommune.dk
Telefon: 41 42 74 78

 • Senior & Sundhedsudvalget
 • Socialudvalget
 • Faxe Ældreboligselskab
 • Dr. Rasmussen og Hustrus Legat
 • Handicaprådet
 • Faxe Fjernvarmeselskab
 • Børn & Ungeudvalget – stedfortræder for Marianne Ørgaard
 • MarjattaHjemmenes Støttefond og Driftsfonden Marjatta

Steen Petersen (O)

Jernbanegade 23E
4690 Haslev
E-mail: stpe@faxekommune.dk
Telefon: 21 66 47 35

 • Beskæftigelses & Integrationsudvalget
 • Børn & Læringsudvalget
 • Valgbestyrelse – Folketingsvalg og Folkeafstemninger – stedfortræder for Eli Jacobi Nielsen
 • KL’s delegeretmøde – stedfortræder for Eli Jacobi Nielsen
 • Fællesstyrelsen Ungdommens Uddannelsesvejledning Syd

   


René Tuekær (L)

Solvænget 16
4640 Faxe
E-mail: retu@faxekommune.dk
Telefon: 20 30 45 25

 • Økonomiudvalget
 • Plan & Kulturudvalget (formand)
 • Grundlisteudvalget
 • Valgbestyrelse – Kommunalvalg
 • KL’s delegeretmøde
 • SEAS-NVE Repræsentantskabet
 • Frivilligt Samråd i Faxe Kommune
 • Repræsentantskabet TV Øst

Marianne Ørgaard (L)

Drosselvej 42
4653 Karise
E-mail: maoea@faxekommune.dk
Telefon: 21 66 43 21

 • 1. viceborgmester
 • Beskæftigelses & Integrationsudvalget
 • Børn & Læringsudvalget
 • Senior & Sundhedsudvalget
 • Børn & Ungeudvalget (formand)
 • S/I Æblehaven
 • Valgbestyrelse –Kommunalvalg– stedfortræder for René Tuekær
 • KL’s delegeretmøde – stedfortræder for René Tuekær
 • KKR Sjælland - stedfortræder for Ole Vive
 • KL’s repræsentantskab – stedfortræder for Ole Vive
 • Politiets Kredsråd – stedfortræder for Ole Vive

Mikkel Dam (I)

Hørvænget 8
4690 Haslev
E-mail: mikda@faxekommune.dk
Telefon: 21 66 43 16

 • Børn & Læringsudvalget (formand)
 • Plan & Kulturudvalget
 • Valgbestyrelse – Kommunalvalg
 • Fællesstyrelsen Ungdommens Uddannelsesvejledning Syd
 • Faxe Musikskole - suppleant for Nellie Bradsted
 • Repræsentantskabet TV Øst - suppleant for René Tuekær

   


Ivan Lilleng (C)

Bråby Bygade 12
Bråby
4690 Haslev
E-mail: ivli@faxekommune.dk
Telefon: 30 51 83 21

 • Plan & Kulturudvalget
 • Teknik & Miljøudvalget
 • Faxe Forsyning Holding A/S (næstformand)

   


Henrik Friis (F)

Rønne Alle 9
4653 Karise
E-mail: friis@faxekommune.dk
Telefon: 21 66 46 74

 • Børn & Læringsudvalget
 • Senior & Sundhedsudvalget
 • SSP-styregruppen
 • S/I Æblehaven
 • Valgbestyrelse – Folketingsvalg og Folkeafstemninger– stedfortræder for Nadia Bruun Thurø
 • Valgbestyrelse – Kommunalvalg – stedfortræder for Nadia Bruun Thurø
 • Faxe kommunale Ungdomsskole

Nadia Bruun Thurø (Ø)

Ringstedvej 22
4690 Haslev
E-mail: nathu@faxekommune.dk
Telefon: 20 89 20 26

 • Økonomiudvalget
 • Socialudvalget
 • Valgbestyrelse – Folketingsvalg og Folkeafstemninger
 • Valgbestyrelse – Kommunalvalg
 • Frivilligt Samråd i Faxe Kommune
 • Udsatterådet

   


Knud Erik Hansen (A)

Stenagervej 28
4640 Faxe
E-mail: keha@faxekommune.dk
Telefon: 30 50 86 14

 • Økonomiudvalget (næstformand)
 • Børn & Læringsudvalget
 • KL’s delegeretmøde
 • KL's Repræsentantskab
 • KL's Børne- & Uddannelsesudvalg
 • KKR Sjælland - KL-udvalgsmedlem
 • Østsjællands Museum
 • Fælles Beredskabsskommission – MSBR
 • Miljø- & Fødevareklagenævnet - stedfortræder
 • Alkohol & Samfund - næstformand
   

Tanja Larsson (A)

Liebstokvej 2B
4640 Faxe
E-mail: larss@faxekommune.dk
Telefon: 21 66 43 60

 • Beskæftigelses & Integrationsudvalget
 • Plan & Kulturudvalget
 • Business Faxe Copenhagen
 • Advisory Board – Visit Sydsjælland Møn A/S
 • Faxe Forsyning Holding A/S
 • Rus-koordinationsgruppen
 • KL’s delegeretmøde – stedfortræder for Knud Erik Hansen

Christina Birkemose (A)

P. C. Davidsens Vej 12
4690 Haslev
E-mail: cbirk@faxekommune.dk
Telefon: 21 66 39 45

 • 2. viceborgmester
 • Teknik & Miljøudvalget
 • Socialudvalget
 • Handicaprådet
 • Dr. Rasmussen og Hustrus Legat
 • KL’s delegeretmøde – stedfortræder for Camilla Meyer
 • I/S Affaldplus - stedfortræder for Finn Hansen
 • Videncenter for Specialpædagogik (VISP)

Anne Camilla Meyer (A)

Borupvej 66
4683 Rønnede
E-mail: came@faxekommune.dk
Telefon: 40 46 49 73

 • Økonomiudvalget
 • Senior & Sundhedsudvalget
 • KL’s delegeretmøde
 • Faxe Forsyning Holding A/S
 • Frivilligt Samråd i Faxe Kommune
 • Praksisplanudvalget (PPU) i KKR-regi
 • Sundhedskoordinationsudvalget i KKR-regi
 • Børn & Ungeudvalget – stedfortræder for Per Thomsen

Finn Hansen (A)

Åbakkevej 6
Dalby
4690 Haslev
E-mail: fihn@faxekommune.dk
Telefon: 30 50 86 13

 • Beskæftigelses & Integrationsudvalget
 • Teknik & Miljøudvalget
 • Haslev-Hallerne
 • I/S Affald Plus
 • Næstved Sprog- og integrationscenter

   


Per Thomsen (A)

Hørvænget 56
4690 Haslev
E-mail: petha@faxekommune.dk
Telefon: 21 16 03 46

 • Beskæftigelses & Integrationsudvalget
 • Plan & Kulturudvalget
 • Børn & Ungeudvalget
 • VUC Storstrøm, udpeget
 • Folkeoplysningsudvalget
 • E.ON Varme Danmark ApS
 • Valgbestyrelse –Folketingsvalg og Folkeafstemninger – stedfortræder for Laura Vestina Andréa
 • Valgbestyrelse –Kommunalvalg – stedfortræder for Laura Vestina Andréa
 • Hegnsynet – suppleant for Leif Jensen
 • Vurderingsmænd (Mark- og vejfredsloven) – suppleant for Leif Jensen

Steen Andersen (A)

Høgevej 10
4683 Rønnede
E-mail: stana@faxekommune.dk
Telefon: 21 66 48 13

 • Børn & Læringsudvalget
 • Senior & Sundhedsudvalget
 • Grundlisteudvalget
 • Handicaprådet – stedfortræder for Christina Birkemose
 • E.ON Varme Danmark ApS – suppleant for Per Thomsen

   


Laura Vestina Andréa (A)

Skuderupvej 5
4640 Faxe
E-mail: landr@faxekommune.dk
Telefon: 21 66 46 76

 • Børn & Læringsudvalget
 • Socialudvalget
 • Valgbestyrelse – Folketingsvalg og Folkeafstemnnger
 • Valgbestyrelse – Kommunalvalg
 • SSP-styregruppen (formand)
 • Faxe kommunale Ungdomsskole - stedfortræder for Henrik Friis
 • Videnscenter for Specialpædagogik (VISP) - stedfortræder for Christina Birkemose