Du er her: ForsideByråd og udvalgByrådFaxe Byråd 2018-2021

Faxe Byråd 2018-2021

Ole Vive (V)

Fredensvej 11
4654 Faxe Ladeplads
E-mail: ovive@faxekommune.dk
Telefon: 24 99 13 83

 • Borgmester
 • Økonomiudvalget (formand)
 • Valgbestyrelse – Folketingsvalg og Folkeafstemninger
 • Valgbestyrelse –Kommunalvalg
 • KL’s delegeretmøde
 • KKR Sjælland
 • Praktikpladsforum for pædagoguddannelse i KKR-regi
 • SOSU-dimensioneringsudvalg i KKR-regi
 • KL’s repræsentantskab
 • Trafikselskabet Movia
 • Politiets Kredsråd
 • Østsjællands Museum
 • Fælles Beredskabskommission - MSBR
 • Midtsjællands Gymnasium
 • Visit Sydsjælland-Møn

Michael Rosendahl (V)

Troelstrupvej 3
4690 Haslev
E-mail: mrose@faxekommune.dk
Telefon: 21 66 43 10

 • Økonomiudvalget
 • Socialudvalget
 • Valgbestyrelse – Folketingsvalg og Folkeafstemninger – stedfortræder for Ole Vive
 • Valgbestyrelse – Kommunalvalg – stedfortræder for Ole Vive
 • Rus-koordinationsgruppen

Dorthe Egede Borg (V)

Jenstrup Huse 16
Dalby
4690 Haslev
E-mail: dborg@faxekommune.dk
Telefon: 21 66 45 48

 • Senior & Sundhedsudvalget
 • Børn & Læringsudvalget

   


Nellie Bradsted (V)

Hermelinvej 10
4690 Haslev
E-mail: nepea@faxekommune.dk
Telefon: 24 63 90 13

 • Beskæftigelses & Integrationsudvalget
 • Plan & Kulturudvalget
 • Socialudvalget
 • Faxe Musikskole
 • Synscentralen - stedfortræder for Henrik Rützou Aakast

   


Dorthe Adelsbech (V)

P. C. Davidsens Vej 17
4690 Haslev
E-mail: adels@faxekommune.dk
Telefon: 21 66 45 33

 • Børn & Læringsudvalget
 • Senior & Sundhedsudvalget
 • Handicaprådet
 • KL’s delegeretmøde – stedfortræder for Ole Vive

   


Erik Rasmussen (V)

Grunderupvej 27
4683 Rønnede
E-mail: erras@faxekommune.dk
Telefon: 21 66 35 15

 • Beskæftigelses & Integrationsudvalget
 • Teknik & Miljøudvalget
 • Dr. Rasmussen og Hustrus Legat
 • Faxe-Hallerne
 • I/S Affaldplus - suppleant for Henrik Rützou Aakast

   


Henrik Rützou Aakast (V)

Ulstrup Bygade 6B
4682 Tureby
E-mail: haaka@faxekommune.dk
Telefon: 21 66 47 51

 • Teknik & Miljøudvalget
 • Socialudvalget
 • Folkeoplysningsudvalget
 • LAG Sydsjælland
 • Fælles Beredskabsskommission – MSBR
 • Frivilligt Samråd i Faxe Kommune
 • Valgbestyrelse – Kommunalvalget – stedfortræder for Mikkel Dam
 • Handicaprådet – stedfortræder for Dorthe Adelsbech
 • I/S Affaldplus
 • Synscentralen

Eli Jacobi Nielsen (O)

Prins Buris Vej 19
4653 Karise
E-mail: eniel@faxekommune.dk
Telefon: 24 99 13 84

 • Økonomiudvalget
 • Teknik & Miljøudvalget
 • Valgbestyrelse – Folketingsvalg og Folkeafstemninger
 • KL’s delegeretmøde
 • Fonden Danhostel Faxe Vandrerhjem
 • Faxe Forsyning Holding A/S
 • Hegnsynet
 • Handicaprådet – stedfortræder for Bente Abrahamsen
 • Trafikselskabet Movia – stedfortræder for Ole Vive

Lars Folmann (O)

Ulstrupvej 6
4682 Tureby
E-mail: folma@faxekommune.dk
Telefon: 21 66 47 67

 • Plan & Kulturudvalget
 • Teknik & Miljøudvalget
 • Taksationskommission
 • Faxe Forsyning Holding A/S (formand)
 • Hegnsynet – suppleant for Eli Jacobi Nielsen

   


Bente Abrahamsen (O)

Hybenvej 6
4654 Faxe Ladeplads
E-mail: babra@faxekommune.dk
Telefon: 41 42 74 78

 • Senior & Sundhedsudvalget
 • Socialudvalget
 • Faxe Ældreboligselskab
 • Dr. Rasmussen og Hustrus Legat
 • Handicaprådet
 • Faxe Fjernvarmeselskab
 • Børn & Ungeudvalget – stedfortræder for Marianne Ørgaard
 • MarjattaHjemmenes Støttefond og Driftsfonden Marjatta

Steen Petersen (O)

Jernbanegade 23E
4690 Haslev
E-mail: stpe@faxekommune.dk
Telefon: 21 66 47 35

 • Beskæftigelses & Integrationsudvalget (formand)
 • Børn & Læringsudvalget
 • Valgbestyrelse – Folketingsvalg og Folkeafstemninger – stedfortræder for Eli Jacobi Nielsen
 • KL’s delegeretmøde – stedfortræder for Eli Jacobi Nielsen
 • Fællesstyrelsen Ungdommens Uddannelsesvejledning Syd

   


René Tuekær (L)

Solvænget 16
4640 Faxe
E-mail: retu@faxekommune.dk
Telefon: 20 30 45 25

 • Økonomiudvalget
 • Plan & Kulturudvalget (formand)
 • Grundlisteudvalget
 • Valgbestyrelse – Kommunalvalg
 • KL’s delegeretmøde
 • SEAS-NVE Repræsentantskabet
 • Frivilligt Samråd i Faxe Kommune
 • Repræsentantskabet TV Øst

Marianne Ørgaard (L)

Drosselvej 42
4653 Karise
E-mail: maoea@faxekommune.dk
Telefon: 21 66 43 21

 • 1. viceborgmester
 • Beskæftigelses & Integrationsudvalget
 • Børn & Læringsudvalget
 • Senior & Sundhedsudvalget
 • Børn & Ungeudvalget (formand)
 • S/I Æblehaven
 • Valgbestyrelse –Kommunalvalg– stedfortræder for René Tuekær
 • KL’s delegeretmøde – stedfortræder for René Tuekær
 • KKR Sjælland - stedfortræder for Ole Vive
 • KL’s repræsentantskab – stedfortræder for Ole Vive
 • Politiets Kredsråd – stedfortræder for Ole Vive

Mikkel Dam (I)

Hørvænget 8
4690 Haslev
E-mail: mikda@faxekommune.dk
Telefon: 21 66 43 16

 • Børn & Læringsudvalget (formand)
 • Plan & Kulturudvalget
 • Valgbestyrelse – Kommunalvalg
 • Fællesstyrelsen Ungdommens Uddannelsesvejledning Syd
 • Faxe Musikskole - suppleant for Nellie Bradsted
 • Repræsentantskabet TV Øst - suppleant for René Tuekær

   


Ivan Lilleng (C)

Bråby Bygade 12
Bråby
4690 Haslev
E-mail: ivli@faxekommune.dk
Telefon: 30 51 83 21

 • Plan & Kulturudvalget
 • Teknik & Miljøudvalget
 • Faxe Forsyning Holding A/S (næstformand)

   


Henrik Friis (F)

Rønne Alle 9
4653 Karise
E-mail: friis@faxekommune.dk
Telefon: 21 66 46 74

 • Børn & Læringsudvalget
 • Senior & Sundhedsudvalget
 • SSP-styregruppen
 • S/I Æblehaven
 • Valgbestyrelse – Folketingsvalg og Folkeafstemninger– stedfortræder for Nadia Bruun Thurø
 • Valgbestyrelse – Kommunalvalg – stedfortræder for Nadia Bruun Thurø
 • Faxe kommunale Ungdomsskole

Nadia Bruun Thurø (Ø)

Ringstedvej 22
4690 Haslev
E-mail: nathu@faxekommune.dk
Telefon: 20 89 20 26

 • Økonomiudvalget
 • Socialudvalget
 • Valgbestyrelse – Folketingsvalg og Folkeafstemninger
 • Valgbestyrelse – Kommunalvalg
 • Frivilligt Samråd i Faxe Kommune
 • Udsatterådet

   


Knud Erik Hansen (A)

Stenagervej 28
4640 Faxe
E-mail: keha@faxekommune.dk
Telefon: 30 50 86 14

 • Økonomiudvalget (næstformand)
 • Børn & Læringsudvalget
 • KL’s delegeretmøde
 • KL's Repræsentantskab
 • KL's Børne- & Uddannelsesudvalg
 • Østsjællands Museum
 • Fælles Beredskabsskommission – MSBR

   


Tanja Larsson (A)

Liebstokvej 2B
4640 Faxe
E-mail: larss@faxekommune.dk
Telefon: 21 66 43 60

 • Beskæftigelses & Integrationsudvalget
 • Plan & Kulturudvalget
 • Business Faxe Copenhagen
 • Advisory Board – Visit Sydsjælland Møn A/S
 • Faxe Forsyning Holding A/S
 • Rus-koordinationsgruppen
 • KL’s delegeretmøde – stedfortræder for Knud Erik Hansen

Christina Birkemose (A)

P. C. Davidsens Vej 12
4690 Haslev
E-mail: cbirk@faxekommune.dk
Telefon: 21 66 39 45

 • 2. viceborgmester
 • Teknik & Miljøudvalget
 • Socialudvalget
 • Handicaprådet
 • Dr. Rasmussen og Hustrus Legat
 • KL’s delegeretmøde – stedfortræder for Camilla Meyer
 • I/S Affaldplus - stedfortræder for Finn Hansen
 • Videncenter for Specialpædagogik (VISP)

Anne Camilla Meyer (A)

Borupvej 66
4683 Rønnede
E-mail: came@faxekommune.dk
Telefon: 40 46 49 73

 • Økonomiudvalget
 • Senior & Sundhedsudvalget
 • KL’s delegeretmøde
 • Faxe Forsyning Holding A/S
 • Frivilligt Samråd i Faxe Kommune
 • Praksisplanudvalget (PPU) i KKR-regi
 • Sundhedskoordinationsudvalget i KKR-regi
 • Børn & Ungeudvalget – stedfortræder for Per Thomsen

Finn Hansen (A)

Åbakkevej 6
Dalby
4690 Haslev
E-mail: fihn@faxekommune.dk
Telefon: 30 50 86 13

 • Beskæftigelses & Integrationsudvalget
 • Teknik & Miljøudvalget
 • Haslev-Hallerne
 • I/S Affald Plus
 • Næstved Sprog- og integrationscenter

   


Per Thomsen (A)

Hørvænget 56
4690 Haslev
E-mail: petha@faxekommune.dk
Telefon: 21 16 03 46

 • Beskæftigelses & Integrationsudvalget
 • Plan & Kulturudvalget
 • Børn & Ungeudvalget
 • VUC Storstrøm, udpeget
 • Folkeoplysningsudvalget
 • E.ON Varme Danmark ApS
 • Valgbestyrelse –Folketingsvalg og Folkeafstemninger – stedfortræder for Laura Vestina Andréa
 • Valgbestyrelse –Kommunalvalg – stedfortræder for Laura Vestina Andréa
 • Hegnsynet – suppleant for Leif Jensen
 • Vurderingsmænd (Mark- og vejfredsloven) – suppleant for Leif Jensen

Steen Andersen (A)

Høgevej 10
4683 Rønnede
E-mail: stana@faxekommune.dk
Telefon: 21 66 48 13

 • Børn & Læringsudvalget
 • Senior & Sundhedsudvalget
 • Grundlisteudvalget
 • Handicaprådet – stedfortræder for Christina Birkemose
 • E.ON Varme Danmark ApS – suppleant for Per Thomsen

   


Laura Vestina Andréa (A)

Skuderupvej 5
4640 Faxe
E-mail: landr@faxekommune.dk
Telefon: 21 66 46 76

 • Børn & Læringsudvalget
 • Socialudvalget
 • Valgbestyrelse – Folketingsvalg og Folkeafstemnnger
 • Valgbestyrelse – Kommunalvalg
 • SSP-styregruppen (formand)
 • Faxe kommunale Ungdomsskole - stedfortræder for Henrik Friis
 • Videnscenter for Specialpædagogik (VISP) - stedfortræder for Christina Birkemose