Du er her: ForsideByråd og udvalgByrådByrådsmedlemmer i Faxe Kommune

Byrådsmedlemmer i Faxe Kommune

Her finder du en oversigt over alle byrådsmedlemmerne i Faxe Kommune samt deres kontaktoplysninger.

Oversigt over byråd og udvalg inkl. foto (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Knud Erik Hansen (A)

Stenagervej 28
4640 Faxe
E-mail: keha@faxekommune.dk
Telefon: 56 20 30 00

 • Borgmester
 • Økonomiudvalget (formand)
 • Valgbestyrelser – folketingsvalg og folkeafstemninger
 • Valgbestyrelse – kommunevalg
 • KL`s delegeretmøde
 • KL`s repræsentantskab
 • Kommunekontaktrådet KKR
 • Politiets Kredsråd
 • Det Fælles Beredskab (næstformand)
 • Næstformand for KKR Sjælland
 • Bestyrelsesmedlem Univercity College Sjælland
 • Bestyrelsesmedlem Midtsjællands Gymnasium
 • Bestyrelsesmedlem Alkohol & Samfund
 • Suppleant i det regionale arbejdsmarkedsråd
 • Bestyrelsesmedlem i Greater Copenhagen

Finn Hansen (A)

Åbakkevej 6
4690 Haslev
E-mail: fihn@faxekommune.dk
Telefon: 30 50 86 13

 • Beskæftigelsesudvalget (formand)
 • Uddannelsesudvalget
 • Faxe Forsyning Holding
 • Fællesstyrelsen Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) Sjælland Syd

   


Inger Andersen (A)

Kirkevænget 17
4654 Faxe Ladeplads
E-mail: inan@faxekommune.dk
Telefon: 24 26 22 45

 • Erhvervs- og Kulturudvalget
 • Social- og Sundhedsudvalget
 • Faxe Ældreboligselskab
 • Valgbestyrelser – folketingsvalg og folkeafstemninger – stedfortræder for Knud Erik Hansen
 • Valgbestyrelse – kommunevalg – stedfortræder for Knud Erik Hansen
 • Børn- og Ungeudvalget (formand)
 • Handicaprådet – stedfortræder for Mogens Stilhoff
 • S/I Æblehaven
 • Faxe Musikskole – suppleant for Anne Camilla Meyer
 • Synscentralen
 • KKR Sundhedskoordinationsudvalget

Anne Camilla Meyer (A)

Anne Camilla MeyerBorupvej 66
4683 Rønnede    
E-mail: came@faxekommune.dk
Telefon: 40 46 49 73

 • Økonomiudvalget
 • Uddannelsesudvalget
 • Dr. Rasmussen og Hustrus legat
 • KL`s delegeretmøde – stedfortræder for Knud Erik Hansen
 • Børn- og Ungeudvalget - stedfortræder for Inger Andersen
 • Ungdomskolens bestyrelse
 • Faxe Musikskole

   


Per Thomsen (A)

Hørvænget 56
4690 Haslev
E-mail: petha@faxekommune.dk
Telefon: 51 20 95 74

 • Børne- og Familieudvalget
 • Erhvervs- og Kulturudvalget
 • AOF Øst
 • Faxe Forsyning Holding
 • KKR - Kommunekontaktrådet - stedfortræder for Knud Erik Hansen

 


Steen Andersen (A)

Høgevej 10
4683 Rønnede
E-mail: stana@faxekommune.dk
Telefon: 23 92 46 19  

 • Børne- og Familieudvalget
 • Teknik- og Miljøudvalget
 • Trafikselskabet Movia – stedfortræder for Ivan Lilleng
 • Vejsyn

   

   


Mogens Stilhoff (F)

Hvedevænget 13
4690 Haslev
E-mail: most@faxekommune.dk
Telefon: 41 62 32 91

 • Børne- og Familieudvalget
 • Social- og Sundhedsudvalget (formand)
 • Overtaksationskommissionen
 • Faxe Ældreboligselskab
 • Valgbestyrelser – folketingsvalg og folkeafstemninger
 • Handicaprådet
 • Videnscenter for specialpædagogik Næstved Kommune (VISP)
 • Synscentralen - stedfortræder for Inger Andersen

   


René Tuekær (L)

Solvænget 16
4640 Faxe
E-mail: retu@faxekommune.dk
Telefon: 20 30 45 25

 • 2. viceborgmester
 • Økonomiudvalget
 • Børne- og Familieudvalget
 • Valgbestyrelse kommunevalg
 • SSP-styregruppe (formand)
 • Faxe Forsyning Holding (næstformand)
 • SEAS/NVE repræsentantskab

   


Marianne Ørgaard (L)

Drosselvej 42
4653 Karise
E-mail: maoea@faxekommune.dk
Telefon: 40 13 89 87 - 56 78 88 74

 • Social- og Sundhedsudvalget
 • Uddannelsesudvalget
 • Valgbestyrelser – folketingsvalg og folkeafstemninger
 • Valgbestyrelse kommunevalg – stedfortræder for René Tuekær
 • Deltagelse i statusmøder mellem Business Faxe og Faxe Kommune
 • KL`s delegeretmøde – stedfortræder for Martin Hillerup
 • Børn- og Ungeudvalget
 • S/I Æblehaven

   


Martin Hillerup (L)

Torvegården 19
4640 Faxe
E-mail: mahi@faxekommune.dk
Telefon: 21 24 38 23

 • Teknik- og Miljøudvalget
 • Uddannelsesudvalget
 • KL`s delegeretmøde
 • Børn- og Ungeudvalget – stedfortræder for Marianne Ørgaard
 • Faxe Fjernvarmeselskab
 • I/S Affaldplus 
 • Valgbestyrelse skolebestyrelsesvalg - Østskolen

   


Ivan Lilleng (C)

Bråby Bygade 12
4690 Haslev
E-mail: ivli@faxekommune.dk
Telefon: 30 51 83 21

 • Økonomiudvalget
 • Teknik- og Miljøudvalget (formand)
 • Valgbestyrelser folketingsvalg og folkeafstemninger – stedfortræder for Mogens Stilhoff
 • Valgbestyrelse kommunevalg
 • KL`s delegeretmøde
 • Trafikselskabet Movia
 • Trafiksikkerhedsrådet (formand)
 • Faxe Naturråd (formand)

   


Michael Christensen (C)

Slettehusvej 6
Nielstrup
4690 Haslev
E-mail: michc@faxekommune.dk
Telefon: 22 18 89 80

 • Erhvervs- og Kulturudvalget
 • Social- og Sundhedsudvalget
 • Valgbestyrelse kommunevalg – stedfortræder for Ivan Lilleng
 • KL`s delegeretmøde – stedfortræder for Ivan Lilleng
 • Haslev-Hallerne
 • Danhostel Faxe Vandrerhjem

   


Steen Petersen (O)

Jernbanegade 23 E
4690 Haslev
E-mail: stpe@faxekommune.dk
Telefon: 50 19 35 80

 • Beskæftigelsesudvalget
 • Uddannelsesudvalget
 • Ungdomsskolens bestyrelse - stedfortræder for Anne Camilla Meyer
 • E.ON Varme Danmark ApS

   

   


Bente Abrahamsen (O)

Hybenvej 6
4654 Faxe Ladeplads
E-mail: babra@faxekommune.dk
Telefon: 41 42 74 78

 • Økonomiudvalget
 • Social- og Sundhedsudvalget
 • Dr. Rasmussen og hustrus legat
 • E.ON Varme Danmark ApS – Stedfortræder for Steen Petersen

   


Eli Jacobi Nielsen (O)

Prins Buris Vej 19
4653 Karise
E-mail: eniel@faxekommune.dk
Telefon: 23 36 02 56

 • Erhvervs- og Kulturudvalget
 • Teknik- og Miljøudvalget
 • Taksationskommissionen (ekspropriation af fast ejendom)
 • Fredningsnævnet
 • Det Fælles Beredskab
 • Taksationskommissionen (vejloven)
 • TV2 Øst repræsentantskab (suppleant for Torben Reiner Jensen)
 • Hegnsynet
 • Vurderingsmand (Mark- og Vejfredsloven)

   


Dorte Nybjerg (V)

Kaare Klints Vej 31
4690 Haslev
E-mail: donyb@faxekommune.dk
Telefon: 23 88 68 48

 • 1. viceborgmester
 • Økonomiudvalget
 • Erhvervs- og Kulturudvalget (formand)
 • KL´s delegeretmøde
 • KL`s repræsentantskab – stedfortræder for Knud Erik Hansen
 • Politiets Kredsråd – stedfortræder for Knud Erik Hansen
 • Østsjællands Museum
 • Turismenetværk Sjælland/Møn
 • Regionalt Arbejdsmarkeds Råd (RAR)
 • Sagsudvalget i RAR

   


Nellie Bradsted (V)

Hermelinvej 10
4690 Haslev
E-mail: nepea@faxekommune.dk
Telefon: 24 63 90 13

 • Børne- Familieudvalget (formand)

   

   
   

   
   


Jørgen Egede Johannessen (V)

Sydskrænten 40
4690 Haslev
E-mail: jejo@faxekommune.dk
Telefon: 56 39 82 61/ 40 11 86 61

 • Økonomiudvalget
 • Beskæftigelsesudvalget
 • Teknik- og Miljøudvalget
 • Valgbestyrelser – folketingsvalg og folkeafstemninger
 • Bestyrelsen for Faxe Forsyning og Holding fra 1/11-2016
 • KL`s delegeretmøde – stedfortræder for Dorte Nybjerg
 • I/S Affaldplus
 • Politiske følgegrupper for vandoplandene Smålandsfarvandet og Østersøen

   


Steen Klintø Gunnarson (V)

Bråbyvej 21a
4690 Haslev
E-mail: steeng@faxekommune.dk
Telefon: 42 31 10 71

 • Erhvervs- og Kulturudvalget
 • Beskæftigelsesudvalget
 • Folkeoplysningsudvalget
 • SSP-styregruppen
 • Valgbestyrelse kommunevalg - stedfortræder for Henrik Aakat Rützou

   


Jonas Kristinsson (V)

Kalvehavevej 12
4640 Faxe
E-mail: jokri@faxekommune.dk
Telefon: 30 35 11 76

 • Beskæftigelsesudvalget
 • Uddannelsesudvalget (Formand)
 • Fællesstyrelsen Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) Sjælland Syd
 • Valgbestyrelse skolebestyrelsesvalg - Midtskolen


Knud Green (V)

Fuksiavej 2
4683 Rønnede
E-mail: kngr@faxekommune.dk
Telefon: 29 89 53 08

 • Social- og Sundhedsudvalget
 • Teknik- og Miljøudvalget
 • Valgbestyrelser – folketingsvalg og folkeafstemninger – stedfortræder for Jørgen Egede Johannessen
 • Dr. Rasmussen og Hustrus legat
 • Faxe-Hallerne
 • Handicaprådet – stedfortræder for Henrik Rützou Aakast
 • I/S Affaldplus – stedfortræder for Jørgen Egede Johannessen

   


Henrik Rützou Aakast (V)

Ulstrup Bygade 6C
4682 Tureby
E-mail: haaka@faxekommune.dk
Telefon: 53 61 03 62

 • Børne- og Familieudvalget
 • Uddannelsesudvalget
 • Valgbestyrelse – kommunevalg
 • LAG Faxe Kommune (Den Lokale Aktionsgruppe)
 • Handicaprådet
 • Det Fælles Beredskab
 • Valgbestyrelse skolebestyrelsesvalg - Vestskolen
 • Bestyrelsen Taleinstituttet Guldborgsund


Torben Reiner Jensen (V)

Månebakken 8 A, Dalby
4690 Haslev
E-mail: torn@faxekommune.dk
Telefon: 20 20 89 96

 • Beskæftigelsesudvalget
 • Det lokale Beskæftigelsesråd (LBR) - stedfortræder for Finn Hansen
 • Erhvervs- og Kulturudvalget
 • Grundlisteudvalget
 • Faxe Ældreboligselskab
 • Folkeoplysningsudvalget
 • TV2 Øst repræsentantskab
 • Hegnsynet – stedfortræder for Eli Jacobi Nielsen
 • Vurderingsmand (Mark- og Vejfredsloven) stedfortræder for Eli Jacobi Nielsen

Nadia Bruun Thurø (Ø)

Ringstedvej 22
4690 Haslev
E-mail: nathu@faxekommune.dk
Telefon: 20 89 20 26

 • Børne- og Familieudvalget
 • Social- og Sundhedsudvalget
 • Valgbestyrelse kommunevalg
 • KL`s delegeretmøde – stedfortræder for Lars Christensen
 • SSP-styregruppe (næstformand)
 • Handicaprådet


Lars Christensen  (Ø)

Gartnervej 13
4654 Faxe Ladeplads
e-mail lachb@faxekommune.dk
Telefon 24 62 77 14

 • Beskæftigelsesudvalget
 • Teknik- og Miljøudvalget
 • KL's delegeretmøde
 • Faxe Forsyning Holding
 • § 17, stk. 4 udvalg om Frivillighed, foreningsliv & Civilsamfund
 • I/S Affald Plus - stedfortræder for Martin Hillerup
 • Valgbestyrelse kommunevalg - stedfortræder for Nadia Bruun Thurø