Bystrategi Haslev

Ny bystrategi for Haslev

Faxe Kommune vil puste nyt liv i Haslev. Alt for længe har vi hørt om de tomme bygninger og manglende tilbud til de unge. De gamle slogans om skolebyen og byen i det grønne trænger til et serviceeftersyn i 2011. Nu skal vi i fællesskab finde frem til byens nye identitet og fremtid.

Med udsigt til en ny skole (Vibeengskolen), nye ældreboliger på Bråbyvej, en ny sognegård ved kirken, campusmiljøet i Skolegade og flere p-pladser ved stationen, er vi allerede godt på vej til at skrive en mere positiv sang om byen. Med dette afsæt vil Faxe Kommune udarbejde en ny bystrategi for Haslev, som vil sætte fokus på forhold som byliv, torvedannelser, butikker, boligbyggeri samt aktiviteter i byrum og rekreative områder.

Bystrategien samler alle gode kræfter for at pege på en overordnet retning for byens udvikling.
Diskussionen om Haslevs fremtid skal tages op nu.
En bystrategi skal ses som en fælles overenskomst mellem byrådet og alle de borgere, virksomheder og andre brugere af byen, der vil engagere sig i Haslevs fremtid. Strategien skal svare på, hvor vi vil hen - hvorfor vi vil det, og hvordan det så skal ske.

Byliv og bykvalitet er meget brede begreber, men essensen er, at byen skal være attraktiv at bo, arbejde og leve i. Bylivet øges ud fra den simple formel: Antal mennesker i byen - ganget med den tid de opholder sig i byen.
 

Her kan du læse publikationen Bystrategi Haslev 2010...20...30 som PDF-fil. (PDF-fil åbner i nyt vindue)