Du er her: ForsideBudget 2017Anlægsforslag 2017Anlægsforslag Budget 2017

Anlægsforslag Budget 2017

På siden findes anlægsforslag samlet pr. udvalg samt en samlet oversigt over alle forslagene.

Teknik- og Miljøudvalget

TMU-A-05 Pulje til trafikhandlingsplan (ændret ved budgetforlig) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

TMU-A-06 Cykelstier (PDF-fil åbner i nyt vindue)

TMU-A-07 ECO Valley (ændret ved budgetforlig) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

TMU-A-08 Byggemodning (ændret ved budgetforlig) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

TMU-A-09 Trafik og udviklingsanalyse for området omkring stationen i Haslev (ændret ved budgetforlig) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

TMU-A-10 Øster Ringvejs forlængelse (ændret ved budgetforlig) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

TMU-A-11 Vejunderføring af banen i Haslev (ændret ved budgetforlig) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

TMU-A-12 De hvide Dronninger (ændret ved budgetforlig) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

TMU-A-13 Modulvogntog - Danish AgroKarise (ændret ved budgetforlig) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

TMU-A-14 Opførelse af Prismet udsigtsplatform ved Faxe Kalkbrud (ændret ved budgetforlig) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

TMU-A-15 Kloakseparering på kommunale ejendomme (PDF-fil åbner i nyt vindue)

TMU-A-16 Lysregulering Faxe (ændret ved budgetforlig) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

TMU-A-17 Lys på vejen mellem Terslev Skole og Terslev by (ændret ved budgetforlig) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

TMU-A-18 Udskiftning af tag på Østskolen afd. Rollo (ændret ved budgetforlig) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

TMU-A-19 Renovering af broer og tunneler (ændret ved budgetforlig) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

TMU-A-20 Midlertidig aktivitet - Grøndal arealet (ændret ved budgetforlig) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

TMU-A-21 Toilet Faxe Ladeplads (ændret ved budgetforlig) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

TMU-A-22 Faxe Ladeplads Havn - Langelinjebroen (ændret ved budgetforlig) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

TMU-A-23 Hundeskov-park Faxe (ændret ved budgetforlig) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Uddannelsesudvalget

Børne- og Familieudvalget

Erhvervs- og Kulturudvalget

EKU-A-02 Anlægspulje til fritidsbrugere (ændret ved budgetforlig) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Økonomiudvalget

ØK-A-01 Køb og salg af småarealer (PDF-fil åbner i nyt vindue)

ØK-A-02 Områdefornyelse i Haslev (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Social- og Sundhedsudvalget

SSU-A-01 Anlægsinvesteringer på demensområdet (PDF-fil åbner i nyt vindue)

SSU-A-02 Etablering og renovering af plejeboliger (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Beskæftigelsesudvalget

Udgåede forslag

TMU-A-01 Bygningsvedligeholdelse (flyttet til drift ved budgetforlig) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

TMU-A-02 Pulje akut bygningsvedligeholdelse (flyttet til drift ved budgetforlig) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

TMU-A-03 Nedrivning (kommunale bygninger) (flyttet til drift ved budgetforlig) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

TMU-A-04 Statens nedrivningspulje til private- og erhvervsejendomme (flyttet til drift ved budgetforlig) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

EKU-A-01 Belysninger fodboldbaner (flyttet til drift ved budgetforlig) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

EKU-A-03 Anlæg af Crossfitanlæg multi- og skaterbaner (flyttet til drift ved budgetforlig) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

ØK-A-03 Yderområder på forkant (flyttet til drift ved budgetforlig) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

ØK-A-04 Digitalisering (flyttet til drift ved budgetforlig) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

ØK-A-05 Robotteknologi (flyttet til drift ved budgetforlig) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

ØK-A-06 Investeringer KMD Monopolbrud (flyttet til drift ved budgetforlig) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

ØK-A-07 Mobilmaster (PDF-fil åbner i nyt vindue)