Du er her: ForsideBudget 2017Effektiviseringsforslag 2017Effektiviseringsforslag 2017

Effektiviseringsforslag 2017

På siden findes effektiviseringsforslag samlet pr. udvalg samt en samlet oversigt over alle forslagene.

Teknik- og Miljøudvalget

TMU-E-01 Besparelse på drift af kommunens busstoppesteder (PDF-fil åbner i nyt vindue)

TMU-E-02 Effektivisering af buslinje (PDF-fil åbner i nyt vindue)

TMU-E-04 Effektiviseringsgevinst på Park og Vejområdet (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Uddannelsesudvalget

UDD-E-01 - Nedlæggelse af Campus Haslev (ændret ved budgetforlig) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

UDD-E-02 - Effektivisering i relation til Faxe Kommunes overtagelse af Taleinstitutet (PDF-fil åbner i nyt vindue)

UDD-E-03 - Optimering af softwarelicenser til elever og lærere ved Faxe Kommunes skoler (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Børne- og Familieudvalget

BFU-E-03- Optimering af daglige pædagogiske ledere (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Erhvervs- og Kulturudvalget

EKU-E-01 Fælles udgifter baneanlæg (PDF-fil åbner i nyt vindue)

EKU-E-03 Betaling til de selvejende haller Faxe og Haslev (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Økonomiudvalget

ØK-E-02 Reduktion lønmidler (PDF-fil åbner i nyt vindue)

ØK-E-03 Konsulentbistand Plan & Miljø (PDF-fil åbner i nyt vindue)

ØK-E-04 E-læring erstatter de fysiske kurser (PDF-fil åbner i nyt vindue)

ØK-E-05 Reduktion af udgifter til printere (PDF-fil åbner i nyt vindue)

ØK-E-06 IT-support til de selvejende institutioner (PDF-fil åbner i nyt vindue)

ØK-E-07 Barselspuljen (PDF-fil åbner i nyt vindue)

ØK-E-08 Monopolbrud (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Social- og Sundhedsudvalget

Beskæftigelsesudvalget

BESK-E-01 Kontant- og uddannelseshjælp (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Udgåede forslag

TMU-E-03 Nedjustering midler til naturpleje og friluftsfaciliteter (PDF-fil åbner i nyt vindue)

BFU-E-01 Effektivisering af Specialpædagogisk team (PDF-fil åbner i nyt vindue)

EKU-E-02 Tilskud til Østsjællands Museum (PDF-fil åbner i nyt vindue)

EKU-E-04 Mødesteds- og Kulturpuljen (PDF-fil åbner i nyt vindue)

EKU-E-05 Driftstilskud til Terslev Foreningshus og Roholte aktivitets- og foreningscenter (PDF-fil åbner i nyt vindue)

ØK-E-01 Business Faxe Copenhagen (PDF-fil åbner i nyt vindue)

SSU-E-01 Ændring i målgruppen for indkøbsordning og vareudbringning (PDF-fil åbner i nyt vindue)

SSU-E-02 Aktivitetsmedarbejdere (ændret ved budgetforlig) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Effektiviseringsforslag oversigt (PDF-fil åbner i nyt vindue)