Du er her: ForsideBudget 2017Opprioriteringsforslag 2017Opprioriteringsforslag 2017

Opprioriteringsforslag 2017

På siden findes opprioriteringsforslag samlet pr. udvalg

Teknik- og Miljøudvalget

TMU-OP-01 Driftsudgifter ifm. køb af Seminarbygningerne (PDF-fil åbner i nyt vindue)

TMU-OP-02 Vejafvandingsbidrag (ændret ved budgetforlig) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

TMU-OP-03 Bygningsvedligeholdelse (ændret ved budgetforlig) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

TMU-OP-04 Pulje akut bygningsvedligeholdelse (kommunale bygninger) (ændret ved budgetforlig) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

TMU-OP-05 Bedre ukrudtsbekæmpelse og pleje af grønne områder (ændret ved budgetforlig) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

TMU-OP-06 - Nedrivningspulje 2017 (Kommunale bygninger) - fra anlæg til drift (PDF-fil åbner i nyt vindue)

TMU-OP-07 - Statens nedrivningspulje til private og erhvervsejendomme - fra anlæg til drift (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Uddannelsesudvalget

UDD-OP-01 - Udviklende læringsmiljøer og inklusion (ændret ved budgetforlig) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

UDD-OP-02 - Fortsættelse/udvikling af samarbejde mellem musikskole, foreninger, erhvervsliv og folkeskoler (ændret ved budgetforlig) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Børne- og Familieudvalget

BFU-OP-01 Familiehuset (PDF-fil åbner i nyt vindue)

BFU-OP-02 Funktionel Familie terapi (PDF-fil åbner i nyt vindue)

BFU-OP-03 Anbringelser af børn og unge (PDF-fil åbner i nyt vindue)

BFU-OP-05 Udviklingspulje børn og ungeområdet (ændret ved budgetforlig) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

BFU-OP-06 - Pulje til mere pædagogisk personale (ændret ved budgetforlig) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

BFU-OP-07 Læringsmiljøer (ændret ved budgetforlig) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Erhvervs- og Kulturudvalget

EKU-OP-01 Opnormering kommunernes arkiv (PDF-fil åbner i nyt vindue)

EKU-OP-02 - Belysninger fodboldbaner (ændret ved budgetforlig) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

EKU-OP-03 - Frivillig Samråd og Frivilligcenter (ændret ved budgetforlig) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

EKU-OP-04 - Anlægspulje til fritidsbrugere (fra anlæg til drift) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

EKU-OP-05 - Crossfitanlæg-, mountainbike-, multi- og skaterbaner (fra anlæg til drift) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Økonomiudvalget

ØK-OP-02 Brandingbussen (ændret ved budgetforlig) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

ØK-OP-03 Kommunalbestyrelsesmedlemmer (PDF-fil åbner i nyt vindue)

ØK-OP-04 - Robotteknologi (ændret ved budgetforlig) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

ØK-OP-05 - Integrationspulje - sikring af eksisterende serviceniveau (ændret ved budgetforlig) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

ØK-OP-06 Yderområder på forkant (fra anlæg til drift) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

ØK-OP-07 Digitalisering (fra anlæg til drift) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

ØK-OP-08 Monopolbrud KMD systemer (fra anlæg til drift) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

ØK-OP-09 Infrastruktur - projekter (fra anlæg til drift) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

ØK-OP-11 Ansættelse af socialfaglige konsulenter i team jobrehabiliteringscentret. Forkort syged (PDF-fil åbner i nyt vindue)

ØK-OP-12 2 ekstra medarbejdere til ressourceforløb (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Social- og Sundhedsudvalget

SSU-OP-01 PA-elever (ændret ved budgetforlig) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

SSU-OP-02 - Overgange fra børne- til voksenområdet (PDF-fil åbner i nyt vindue)

SSU-OP-03 Indtægter fra den centrale refusionsordning (PDF-fil åbner i nyt vindue)

SSU-OP-04 - Styrkelse af en værdig ældrepleje (ændret ved budgetforlig) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

SSU-OP-05 Udsatteråd (ændret ved budgetforlig) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Beskæftigelsesudvalget

Udgåede forslag

BFU-OP-04 Sverigesmodellen - Faxe modellen (ændret ved budgetforlig) (PDF-fil åbner i nyt vindue)