Du er her: ForsideBudget 2017Reduktionsforslag 2017Reduktionsforslag Budget 2017

Reduktionsforslag Budget 2017

Her ligger alle reduktionsforslag som er indeholdt i budgetforliget.

Teknik- og Miljøudvalget

TMU-OM-01 - Besparelse på energi i kommunens bygninger (PDF-fil åbner i nyt vindue)

TMU-OM-08 - Effektivisesring af den kommunale buskørsel (PDF-fil åbner i nyt vindue)

TMU-OM-09 Planteværn (ændret ved budgetforlig) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Uddannelsesudvalget

UDD-OM-06 - Justering af indsatsen på Campus Haslev (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Børne- og Familieudvalget

BFU-OM-01 - Tildelingsmodel til Dagplejen (PDF-fil åbner i nyt vindue)

BFU-OM-03 - Afvikling af et dagtilbud (PDF-fil åbner i nyt vindue)

BFU-OM-04 - Driftstilskud til private institutioner (PDF-fil åbner i nyt vindue)

BFU-OM-06 - Samdrift af Familiehuset (PDF-fil åbner i nyt vindue)

BFU-OM-10 - Bofællesskab mellem alle aktører på ungeområdet (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Erhvervs- og Kulturudvalget

EKU-OM-07 - Drift af bibliotekssystem (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Økonomiudvalget

ØK-OM-01 - Reduktion af budget på Barselspuljen (PDF-fil åbner i nyt vindue)

ØK-OM-06 - Reduktion af udgifterne til Tjenestemandspensioner (PDF-fil åbner i nyt vindue)

ØK-OM-11 - Implementering af talegenkendelse i Jobscentret (PDF-fil åbner i nyt vindue)

ØK-OM-12 - Kollektiv vejledning vedr. kontanthjælp (PDF-fil åbner i nyt vindue)

ØK-OM-13 - Reducere med 1 medarbejder på Jobcentret (PDF-fil åbner i nyt vindue)

ØK-OM-17 - Hjemtagning af digitalt byggesags- og miljøarkiv (PDF-fil åbner i nyt vindue)

ØK-OM-18 - Opkrævning af gebyr for for sen færdigmelding af byggerier til BBR (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Social- og Sundhedsudvalget

SSU-OM-01 - Fokusere på medicinforbrug i Rusmiddelcenter (PDF-fil åbner i nyt vindue)

SSU-OM-05 - Gennemgang og tilpasning af serviceniveau (PDF-fil åbner i nyt vindue)

SSU-OM-09 - Øgede salgsindtægter på Rusmiddelcentret (PDF-fil åbner i nyt vindue)

SSU-OM-12 - Bofællesskab mellem alle aktører på ungeområdet (fra SSU, mentorkorps og dele af STU) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

SSU-OM-18 - Omlægning af funktionen for forebyggende hjemmebesøg (PDF-fil åbner i nyt vindue)

SSU-OM-21 - Omlægning og flytning af akutpladser på Faxe Sundhedscenter (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Beskæftigelsesudvalget

BESK-OM-02 - Ansættelse af socialfaglige konsulenter i team jobrehablititeringscentret. Forkorte sygedagpengeforløb (PDF-fil åbner i nyt vindue)

BESK-OM-03 - 2 ekstra medarbejdere til ressourceforløb (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Udgåede forslag

TMU-OM-06 - Nedlæggelse af klimamedarbejderstilling (Ændret ved budgetforlig) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

SSU-OM-03 - Lukke for § 103 og § 104 i juli måned (PDF-fil åbner i nyt vindue)

SSU-OM-07 - Revurderinger i forhold til servicelovens § 85 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

SSU-OM-17 - Ophør af udekørende aktivitetsmedarbejdere (PDF-fil åbner i nyt vindue)