Du er her: ForsideAktuelle høringer og afgørelserAktuelle høringerOffentlig høring af forslag til genåbning af Pebringe Bæk

Offentlig høring af forslag til genåbning af Pebringe Bæk

Faxe Kommune ønsker at genåbne en 200 meter rørlagt strækning af Pebringe Bæk syd for Tokkeskov. I forbindelse med statens vandområdeplaner, skal kommunen udføre restaurering af en åben vandløbsstrækning, som ligger opstrøms denne rørlægning. Rørlægninger hindrer ofte fiskebestandene i at vandre i vandløbet og benytte gode gyde- og opvækstområder ligesom rørlægningen i sig selv ofte er uegnet som levested for vandløbsdyr og –planter. Da kommunen, i forbindelse med det nævnte vandområdeprojekt, arbejder på at udlægge groft materiale i det åbne forløb af Pebringe Bæk, ønsker kommunen samtidig at genåbne den rørlagte strækning.

Høring

Faxe Kommune fremmer hermed projektet og sender projektforslaget i 8 ugers offentlig høring frem til den 23. september 2018, jf. § 24 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v. (BEK Nr. 834 af 27. juni 2016).

Bemærkninger og spørgsmål  skal fremsendes til Faxe Kommune, Center for Plan & Miljø, Frederiksgade 9, 4960 Haslev eller naturogmiljoe@faxekommune.dk.

Projektbeskrivelse (PDF-fil åbner i nyt vindue)