Du er her: ForsideAktuelle høringer og afgørelserAktuelle høringerOffentlig høring af restaureringsforslag i Krusebæk

Offentlig høring af restaureringsforslag i Krusebæk

Foreningen Pionerer i Vandløbspleje har udarbejdet forslag til restaurering af Krusebæk langs Folehave og Elmue Vænge.

Formålet med projektet er, at forbedre gydemulighederne for ørred og livsbetingelserne for ørredyngel i vandløbet. Projektet består i at åbne en rørlagt strækning samt udlægge gydegrus og skjulesten i vandløbet. Projekttiltagene vil forbedre vandløbets fysiske forhold til gavn for især vandløbsdyrene.

Høring

Faxe Kommune fremmer hermed projektet og sender projektforslaget i 8 ugers offentlig høring frem til den 19. september 2018, jf. § 24 i bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v. (BEK Nr. 834 af 27. juni 2016).

Bemærkninger og spørgsmål  skal fremsendes til Faxe Kommune, Center for Plan & Miljø, Frederiksgade 9, 4960 Haslev eller naturogmiljoe@faxekommune.dk.

Projektbeskrivelse (PDF-fil åbner i nyt vindue)