Du er her: ForsideNatur, miljø og affaldNaturLokalt naturråd for Faxe, Næstved, Ringsted, Stevns og Vordingborg kommuner

Lokalt naturråd for Faxe, Næstved, Ringsted, Stevns og Vordingborg kommuner

Et nyt lokalt naturråd skal rådgive kommunerne i forbindelse med udpegning af områder, som skal indgå i et Grønt Danmarkskort. Det har Folketinget vedtaget, og Grønt Danmarkskort skal blandt andet understøtte FN’s og EU´s mål for biodiversitet i 2020.

Der er ét lokalt naturråd for Faxe, Næstved, Ringsted, Stevns og Vordingborg kommuner. 

Naturrådets opgaver

Naturrådet har rådgivende funktion overfor kommunalbestyrelserne og har ingen beføjelser som myndighed.

De opgaver, Naturrådet skal rådgive kommunerne om, er:

-  Hvad der skal udpeges som områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser

 - Hvad der skal udpeges som potentielle naturområder, der udvider eller skaber sammenhæng mellem eksisterende værdifulde naturområder

-  Hvad der skal udpeges som naturområder, som samtidig bidrager til andre formål

Grønt Danmarkskort er et nationalt og sammenhængende naturnetværk, som skal kunne bruges af både kommuner, staten, foreninger og fonde som grundlag for en prioritering af kommende naturindsatser. Grønt Danmarkskort skal bestå af naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, herunder eksisterende Natura 2000-områder på land og andre beskyttede naturområder, samt økologiske forbindelser, potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser.

Naturrådet skal have afsluttet sit arbejde senest den 15. juli 2018.

Medlemmer

Organisation Medlem Suppleant
Dansk Skovforening Søren Boas  
Dansk Skovforening Jens Rasmussen  
Bæredygtigt Landbrug Bøje Nielsen Charlotte Riegels Hjorth
Dansk Ornitologisk Forening Henrik Dahl Birgitte Norby
Friluftsrådet Henrik B Simonsen Inger Nielsen
Sjællandske Familielandbrug Peter Christensen  
Gefion Harald Palmvang Jens Henrik Madsen
Næstved Turistforening og Næstved Turisme A/S Claus Neergaard Gitte Torp Olsen
Danmarks Naturfredningsforening Flemming Kruse Inge Ambus
Danmarks Sportsfiskerforbund Søren Jensen Søren Bostrup Skou
Østmøn Naturforening Margareta Dahlström Ole Kragh Sørensen
Landøkonomisk Selskab Carsten Boserup Peter Scavenius
Landbrug og Fødevarer Henrik Nordgaard Hansen Ole Elbæk
Danmarks Jægerforbund Claus Rosdahl Steen Ulrich Rasmussen
Entomologisk Fagudvalg Ole Karsholt Kristian Graubæk
Landsbyforum Ringsted Kurt Hansen Peter Hansen
Jungshoved Miljøgruppe Jørgen Sandby Nielsen  
Holmegaard Mose Komiteen Jesper Petersen Eulàlia Martí Sans
Oplevelsesstiens Venner Leif Gredal Michael Pedersen
Landsbyforum Vordingborg Carsten Christensen Per Skov Jensen

Sekretariat

Faxe Kommune er sekretariatskommune for det lokale naturråd.

Kontakpersoner er:

      - Anne Planeta Etzerodt, aplan@faxekommune.dk, 56 20 30 39

      - Charlotte Rosenblad Ralund, crose@faxekommune.dk, 56 20 30 09

Bekendtgørelse og vejledning

Det lokale naturråd er oprettet efter bekendtgørelsen om etablering af naturråd

Processen omkring oprettelse af naturråd er beskrevet i denne vejledning

Naturrådenes arbejde er beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning om Grønt Danmarkskort

Afgørelse om nedsættelse af lokalt naturråd

Faxe Kommune har den 12. januar 2018 truffet afgørelse om naturrådets sammensætning:

Afgørelse om lokalt naturråd (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Dagsordener og referater

Materiale fra den 25. januar 2018:

Materiale fra den 22. februar 2018:

Materiale fra den 22. marts 2018:

Materiale fra ekskursion den 5. april 2018:

 

Materiale fra den 19. april 2018:

Dagsorden naturrådsmøde 19. april 2018 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Referat naturrådsmøde den 19. april 2018 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Oplæg om naturområder, som kan indgå i Grønt Danmarkskort og samtidig bidrage til andre formål (synergieffekter) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Foreløbigt arbejdsdokument - resultat af workshops med statements (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Materiale fra den 7. juni 2018:

Dagsorden naturrådsmøde 7. juni 2018 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Referat naturrådsmøde den 7. juni 2018 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Supplerende materiale

Vejledning i at bruge de Digitale Naturkort (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Rapport fra DCE, Aarhus Universitet om udvikling af biodiversitetskortet (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Natur- og Landbrugskommisionens forslag om etablering af et nationalt naturnetværk (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Ordliste (PDF-fil åbner i nyt vindue)