Du er her: ForsideNatur, miljø og affaldNaturLokalt naturråd for Faxe, Næstved, Ringsted, Stevns og Vordingborg kommuner

Lokalt naturråd for Faxe, Næstved, Ringsted, Stevns og Vordingborg kommuner

Et nyt lokalt naturråd skal rådgive kommunerne i forbindelse med udpegning af områder, som skal indgå i et Grønt Danmarkskort. Det har Folketinget vedtaget, og Grønt Danmarkskort skal blandt andet understøtte FN’s og EU´s mål for biodiversitet i 2020.

Der er ét lokalt naturråd for Faxe, Næstved, Ringsted, Stevns og Vordingborg kommuner. 

Naturrådets opgaver

Naturrådet har rådgivende funktion overfor kommunalbestyrelserne og har ingen beføjelser som myndighed.

De opgaver, Naturrådet skal rådgive kommunerne om, er:

-  Hvad der skal udpeges som områder med særlige naturbeskyttelsesinteresser

 - Hvad der skal udpeges som potentielle naturområder, der udvider eller skaber sammenhæng mellem eksisterende værdifulde naturområder

-  Hvad der skal udpeges som naturområder, som samtidig bidrager til andre formål

Grønt Danmarkskort er et nationalt og sammenhængende naturnetværk, som skal kunne bruges af både kommuner, staten, foreninger og fonde som grundlag for en prioritering af kommende naturindsatser. Grønt Danmarkskort skal bestå af naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, herunder eksisterende Natura 2000-områder på land og andre beskyttede naturområder, samt økologiske forbindelser, potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser.

Naturrådet skal have afsluttet sit arbejde senest den 15. juli 2018.

Medlemmer

Organisation

Medlem

Suppleant

Dansk Skovforening

Søren Boas

Jens Rasmussen

Bæredygtigt Landbrug

Bøje Nielsen

Charlotte Riegels Hjorth

Dansk Ornitologisk Forening

Henrik Dahl

Birgitte Norby

Friluftsrådet

Henrik B Simonsen

Inger Nielsen

Sjællandske Familielandbrug

Peter Christensen

 

Gefion

Harald Palmvang

Jens Henrik Madsen

Næstved Turistforening og Næstved Turisme A/S

Claus Neergaard

Gitte Torp Olsen

Danmarks Naturfredningsforening

Flemming Kruse

Inge Ambus

Danmarks Sportsfiskerforbund

Søren Jensen

Søren Bostrup Skou

Østmøn Naturforening

Margareta Dahlström

Ole Kragh Sørensen

Landøkonomisk Selskab

Carsten Boserup

Peter Scavenius

Landbrug og Fødevarer

Henrik Nordgaard Hansen

Ole Elbæk

Danmarks Jægerforbund

Claus Rosdahl

Steen Ulrich Rasmussen

Entomologisk Fagudvalg

Ole Karsholt

Kristian Graubæk

Landsbyforum Ringsted

Kurt Hansen

Peter Hansen

Jungshoved Miljøgruppe

Jørgen Sandby Nielsen

 

Holmegaard Mose Komiteen

Jesper Petersen

Eulàlia Martí Sans

Oplevelsesstiens Venner

Leif Gredal

Michael Pedersen

Landsbyforum Vordingborg

Carsten Christensen

Per Skov Jensen

Sekretariat

Faxe Kommune er sekretariatskommune for det lokale naturråd.

Kontakpersoner er:

      - Anne Planeta Etzerodt, aplan@faxekommune.dk, 56 20 30 39

      - Charlotte Rosenblad Ralund, crose@faxekommune.dk, 56 20 30 09

Bekendtgørelse og vejledning

Det lokale naturråd er oprettet efter bekendtgørelsen om etablering af naturråd

Processen omkring oprettelse af naturråd er beskrevet i denne vejledning

Naturrådenes arbejde er beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning om Grønt Danmarkskort

Afgørelse om nedsættelse af lokalt naturråd

Faxe Kommune har den 12. januar 2018 truffet afgørelse om naturrådets sammensætning:

Afgørelse om lokalt naturråd (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Dagsordener og referater

Materiale fra den 25. januar 2018:

Materiale fra den 22. februar 2018:

Materiale fra den 22. marts 2018:

Materiale fra ekskursion den 5. april 2018:

 

Materiale fra den 29. april 2018:

Dagsorden naturrådsmøde 19. april 2018 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Referat naturrådsmøde den 19. april 2018 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Oplæg om naturområder, som kan indgå i Grønt Danmarkskort og samtidig bidrage til andre formål (synergieffekter) (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Foreløbigt arbejdsdokument - resultat af workshops med statements (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Supplerende materiale

Vejledning i at bruge de Digitale Naturkort (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Rapport fra DCE, Aarhus Universitet om udvikling af biodiversitetskortet (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Natur- og Landbrugskommisionens forslag om etablering af et nationalt naturnetværk (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Ordliste (PDF-fil åbner i nyt vindue)