Du er her: ForsideAktuelle høringer og afgørelserAfgørelserTilladelse til restaurering af Kildeå

Tilladelse til restaurering af Kildeå

Faxe Kommune ønsker at gennemføre et vandløbsrestaurering den nedre halvdel af Kildeå, mellem Mørkhusvej og Marelundsvej. Restaureringsprojektet tager afsæt i den statslige vandområdeplanen og tilhørende bekendtgørelser, og støtter op om andre indsatser, der skal skal foretages. 

Faxe Kommune meddeler hermed tilladelse til vandløbsprojektet som beskrevet i vedlagte projektbeskrivelser. Restaureringen omhandler forbedring af vandløbets fysiske forhold ved udlæg af gydegrus og skjulesten, etablering af sandfang og skyggegivende beplantning. Kommunen meddeler samtidig dispensation fra naturbeskyttelsesloven til projektet. 

Tilladelse efter vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Forundersøgelse (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Detailprojekt (PDF-fil åbner i nyt vindue)

​Faxe Kommune har lavet en VVM screening af projekt efter miljøvurderingsloven med henblik på at vurdere om projektet er omfattet af reglerne for VVM-pligt. Faxe Kommune finder, at projektet ikke er omfattet af VVM-pligt. 

Afgørelse om ikke VVM-pligt (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Der er fire uger klagefrist på kommunens afgørelser.