Du er her: ForsideAktuelle høringer og afgørelserAfgørelserTilladelse til restaurering af Herredsbækken

Tilladelse til restaurering af Herredsbækken

Lystfiskerforeningen Pionerer i vandløbspleje ønsker at udføre restaurering i Herredsbækken. Faxe Kommune har fremmet projektet i otte uger offentlig høring frem til og med den 15. august 2018. Der er ikke indkommet høringssvar til projektet. 

Faxe Kommune meddeler hermed tilladelse til vandløbsrestaurering Herredsbækken til tiltagene beskrevet i vedlagte projektbeskrivelse. Restaureringen omhandler forbedring af vandløbets fysiske forhold ved udlæg af gydegrus og skjulesten og etablering af sandfang. Kommunen meddeler samtidig dispensation fra naturbeskyttelsesloven til projektet. 

Tilladelse efter vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Projektbeskrivelse (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Faxe Kommune har lavet en VVM screening af projekt efter miljøvurderingsloven med henblik på at vurdere om projektet er omfattet af reglerne for VVM-pligt. Faxe Kommune finder, at projektet ikke er omfattet af VVM-pligt. 

Afgørelse om ikke VVM-pligt (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Der er fire ugers klagefrist på kommunens afgørelser.