Du er her: ForsideAktuelle høringer og afgørelserAfgørelserTilladelse til udskiftning af bro på Strandhovedvej over Faxe Å

Tilladelse til udskiftning af bro på Strandhovedvej over Faxe Å

Faxe Kommune meddeler hermed tilladelse og dispensation til udskiftning af bro over vandløbet Faxe Å ved station 8.512 – 8.516 på Strandhovedvej.

Udskiftningen omfatter anlæg af ny bro med midlertidig stålspuns, nedrivning af den eksisterende bro inklusiv vederlag og fløj og støbning af nye stribefundamenter. Kommunens afgørelse er nødvendig, da der ikke må ændres på broer, overkørsler eller lignende uden tilladelse fra vandløbsmyndigheden (kommunen). Faxe Å er derudover beskyttet efter naturbeskyttelsesloven, hvilket betyder, at vandløbets tilstand ikke må ændres uden en dispensation.

Afgørelsen meddeles efter:

  • Vandløbslovens § 47
  • Bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering mv.’s §9
  • Naturbeskyttelseslovens § 65

Der er fire ugers klagefrist på kommunens afgørelse.

 

Ansøgning fra Broconsult (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Tilladelse efter vandløbsloven og naturbeskyttelsesloven (PDF-fil åbner i nyt vindue)