Du er her: ForsidePleje, handicap og psykiatriPsykiatri og handicapRåd, vejledning og hjælp til hjerneskadede

Råd, vejledning og hjælp til hjerneskadede

Faxe har sammen med Næstved, Guldborgsund, Lolland og Vordingborg kommuner fået bevilget 8 millioner kroner af Sundhedsministeriet. Pengene skal bruges til at udvikle rehabiliteringen af senhjerneskadede borgere.

Hvert år bliver ca. 650 mennesker i de fem kommuner pludseligt ramt af hjerneskade. Omkring 13 % af disse er børn og unge under 18 år. Kommunerne gør hver især allerede meget for at hjælpe, men alligevel er der på tværs af kommunegrænserne et ønske om at udvikle indsatsen yderligere. Derfor har kommunerne sammen etableret et udviklingsprojekt, der løber i perioden november 2011-December 2014
Projektet skal skabe stærkere helhedstilbud, hvor både arbejdsforhold, boligsituation, sociale og familiemæssige forhold samt genoptræning indtænkes samlet og tidligt i rehabiliteringsindsatsen.

Hvad er en erhvervet hjerneskade?

De hyppigste årsager til erhvervede hjerneskader er blodpropper og hjerneblødninger (apopleksier) eller slag mod hovedet f. eks i forbindelse med en trafikulykke eller ved fald.
Skaderne kan være større eller mindre og ramme vidt forskellige funktioner i hjernen.
Følgerne af en hjerneskade kan være synlige som lammelser af f.eks. arm eller ben, men der kan også være tale om de såkaldt usynlige skader.
Disse skader kan være hukommelsesproblemer, træthed, nedsat koncentration, problemer med at planlægge og strukturere hverdagen eller ligefrem ændrede personlighedstræk.
Ofte opdages de usynlige skader først senere i sygdomsforløbet, når man igen er hjemme og skal få hverdagen til at fungere.

I hver af de 5 kommuner er der ansat én koordinator til at varetage opgaven. I Faxe kommune er du velkommen til at kontakte hjerneskadekoordinator Jette Grandlev på telefon 21560347 eller på mail grand@faxekommune.dk

Hvad kan koordinatoren tilbyde?

• Koordinatoren tilbyder råd, vejledning og hjælp til at få overblik over den nye livssituation.
• Koordinatoren kan være kontaktperson for borgere med erhvervet hjerneskade og deres pårørende, samt for fagpersonerne omkring den hjerneskadede borger.
• Ved behov bliver koordinatoren indkaldt af sygehusene tidligt i forløbet og følger således borgeren fra start.
• Hvis der først senere opstår behov for hjælp kan koordinatoren kontaktes af borgeren eller de pårørende, men også af fagpersoner f.eks. terapeuter i kommunen eller praktiserende læger

Læs mere om hjerneskade og foreningernes lokale arrangementer

http://www.hjernesagen.dk

http://www.hjerneskadeforeningen.dk/

http://www.socialstyrelsen.dk/handicap/hjerneskade/hjernekassen/vejviser/region-sjaelland