Du er her: ForsideJobcenterTilbud til ledigeMålrettet indsats for unge under 30 år

Målrettet indsats for unge under 30 år

P.U.M.A (Personlig Uddannelsesvejledning Motivation og Afklaring):

P.U.M.A er et forløb, hvor du via personlig vejledning bliver klædt på til at gennemføre et uddannelsesforløb og efterfølgende være en del af arbejdsmarkedet.
På P.U.M.A beskæftiger de sig bl.a. med personlige samtaler, motivation, afklaring, virksomhedsbesøg, praktik, økonom/budget, sundhed og samfundsrelevante emner.
Undervejs i forløbet har du en fast kontaktperson, der guider og vejleder dig.
Målgruppen er unge, som f.eks. har måtte afbryde deres uddannelsesforløb, samt unge, hvor der er behov for en større støtte, både pædagogisk og socialt.

Kommentarer fra kursister:
”Jeg kan varmt anbefale, at man kan komme her og få en god oplevelse, og få en masse kompetencer”.
”Jeg føler jeg har udviklet mig på flere måder, hvilket jeg allerede har mærket styrker og gavner mig, og vil uden tvivl også gøre det i min fremtid”.
”Jeg er super glad for at jeg kom på PUMA. Da jeg startede var jeg meget plaget af angst (panikangst + socialangst) og PUMA hjalp hertil at jeg kunne møde op, og glæde mig til at komme afsted. Jeg fik min mistede selvtillid tilbage, og jeg føler mig parat til at starte uddannelse. PUMA hjalp mig også til at finde en uddannelse, som ligger i min interesse. Forinden start på PUMA var jeg splittet om hvad jeg skulle i fremtiden, det er jeg blevet helt afklaret på nu, efter at have været på PUMA”.
”Jeg er lige nu i behandling i psykiatrien og har brugt kurset som et redskab til at komme ud af døren, og møde andre mennesker”.

Springbrættet:

Et forløb, hvor fokus er rettet mod dine konkrete og realistiske uddannelses- og jobmuligheder. Der er bl.a. fokus på personlig udvikling, arbejdsmarkedskendskab, der foretages VLV-test (Vejledende Læsetest for Voksne) og der er FVU-undervisning i dansk (Forberedende Voksen Undervisning), samt mulighed for snusepraktikker på virksomheder.
Undervejs vil du arbejde med ønsker, muligheder og mål, så du kan påbegynde og fastholdes i en kompetencegivende uddannelse.
Unge som allerede har en uddannelse motiveres til at opnå fast tilknytning til arbejdsmarkedet, samt trænes i at gennemføre en ansættelsessamtale.
Målgruppen er unge med uddannelsespotentiale, som via Springbrættet støttes i at påbegynde uddannelse, eller job. 

Kommentarer fra kursister:
”Der har været en rigtig god kemi hernede. Undervisningen har været spændende. I alt har det været et godt forløb. Har endda også anbefalet en ven at gå her”.
”Det har været en positiv oplevelse at instruktørerne/undervisere er forstående for den enkeltes situation og tilpasser måden at gøre ting forståelige for samtlige kursister”.
”Er blevet bedre til at stole på mig selv og tage ting til som jeg ikke troede at jeg kunne ang jobmuligheder”.