Du er her: ForsidePleje, handicap og psykiatriHjælp og PlejeDækning af nødvendige merudgifter for voksne

Dækning af nødvendige merudgifter for voksne

Har du varig nedsat funktionsevne, kan du søge om tilskud til de merudgifter, du har i din dagligdag.

Hvem kan søge om tilskud til merudgifter?

Du kan få dækket merudgifter, som er direkte forbundet med et varigt fysisk eller psykisk handicap, hvis:

Du er mellem 18 og 65 år og har varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne (67 år for personer, der er født før den 1. juli 1939)
Du modtager invalideydelse.
Dog kan du ikke få dækket merudgifter, hvis du har fået tilkendt førtidspension før 1. januar 2003 - medmindre du har fået bevilget en hjælpeordning efter servicelovens § 96.
Der skal være tale om en varigt nedsat funktionsevne, som har gennemgribende konsekvenser i dagligdagen, og som ofte medfører, at der må sættes ind med ikke uvæsentlige hjælpeforanstaltninger for at opnå en tilnærmelsesvis normal tilværelse.

Hvilke udgifter kan være merudgifter?

Formålet med at dække nødvendige merudgifter for personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne er at afhjælpe borgeren med handicap og dennes familie til at leve et så almindeligt liv som andre ikke handicappede på samme alder og i samme livssituation. En merudgift er en udgift, der er direkte forbundet med handicappet. Det er en betingelse, at merudgiften ikke kan dækkes efter anden lovgivning eller bestemmelser i Lov om social service.

Eksempler på merudgifter, der kan være omfattet:
Medicin
Transport til fritid, til og fra arbejde/uddannelse
Diætkost
Vinduespudsning, græsslåning, snerydning m.m.
Ekstraordinært slid på tøj og sko
Handicap relaterede kurser
 

Fremgangsmåde

Du skal dokumentere, at du har et varigt fysisk eller psykisk handicap eller en varig sygdom.
Du skal dokumentere, at du har merudgifterne som følge af din sygdom eller handicap.
Dine merudgifter skal samlet være på mindst 6.000 kr. om året. Ellers kan du ikke få tilskud.
Dine indtægter i øvrigt har ikke betydning for tildelingen.

Hvordan søger jeg om tilskud til merudgifter?

Du skal søge kommunen om tilskud til dækning af dine merudgifter. Kommunen vil vurdere, om du er berettiget til at modtage tilskuddet. Kommunens vurdering baseres på en særlig sagsbehandlingsmetode: "Funktionsevnemetoden." Dog bruges metoden ikke, hvis funktionsevnen er åbentlyst nedsat eller ubetydelig.

Din merudgiftsydelse udmåles ud fra størrelsen af de sandsynliggjorte, nødvendige merudgifter, du har som følge af din funktionsnedsættelse. Du vil blive indkaldt til et møde med en sagsbehandler, hvor det bliver fastlagt, om der er grundlag for ydelsen. Der udarbejdes et overslag over de sandsynlige merudgifter i løbet af ét år.

Tilskud til merudgifter afhænger ikke af indkomst, og de er skattefrie. For at du kan komme ind i ordningen, skal du sandsynliggøre nødvendige merudgifter på mindst 500 kr. pr. måned eller mindst 6.000 kr. årligt.

Klik her hvis du vil læse mere om funktionsevnemetode. (åbner i nyt vindue)

Hvor meget kan jeg få i tilskud til merudgifter?

Hvis du opfylder betingelserne, kan du som voksen med funktionsnedsættelse få udbetalt et basisbeløb på 1.500 kr. om måneden.

Hvis dine årlige skønnede merudgifter er over 21.000 kr. om året, får du yderligere 500 kr. per måned, det vil sige 2.000 kr. om måneden. Herefter bliver du tildelt ekstra 500 kr. om måneden, hver gang dine skønnede merudgifter stiger med yderligere 6.000 kr. årligt.

Løbende ydelse

Vær opmærksom på at du skal have beløbet som en løbende ydelse. Sagsbehandleren sætter en dato for, hvornår beløbet skal revurderes og evt. justeres op eller ned. Du har pligt til at gøre opmærksom på ændringer i den ene eller anden retning.
Hvis du ikke længere opfylder betingelserne, stopper udbetalingen ved udgangen af måneden.

Hvis du vil klage

Hvis du ønsker at klage over kommunens afgørelse, skal du indberette din klage til kommunen inden fire uger. Kommunen har da fire uger til at genvurdere din sag. Hvis kommunen fastholder sin oprindelige afgørelse, skal kommunen sende klagen videre til Ankestyrelsen sammen med papirerne i din sag.

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet kan give dig uvildig rådgivning, når din sag er gået i hårdknude eller du føler dig uretfærdigt behandlet.
Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet, DUKH. (åbner i nyt vindue)

Du kan søge aktindsigt i dine sager hos kommunen, hos lægen og på hospitalets forskellige afdelinger. Læs mere på borger.dk om at søge aktindsigt.
Borger.dk (åbner i nyt vindue)

Flere oplysninger

Hvis du ønsker flere oplysninger om dækning af merudgifter, kan du kontakte kommunen. Du kan læse mere på Social- og Integrationsministeriets hjemmeside, og du kan få rådgivning i VISO.

Mange handicap- og patientforeninger har socialrådgivere eller medlemmer, som kan informere og hjælpe.

Paraplyorganisationen Sjældne Diagnoser har udviklet sociale profiler for Ehlers-Danlos, Prader Willi Syndrom og andre sjældne handicap og sygdomme og oprettet siden sjaeldenborger.dk
Klik her for at åbne siden sjaeldenborger.dk (åbner i nyt vindue)

Team Sjældne Handicap hos Socialstyrelsen kan rådgive om sjældne handicap. (åbner i nyt vindue)

Social- og Integrationsministeriet om nødvendige merudgifter for voksne (åbner i nyt vindue)
 

Kontakt

Visitation Pleje
Hjælpemidler
Frederiksgade 9
4690 Haslev

Tlf. 5620 3420

Mandag, tirsdag, onsdag og fredag 9.00 - 13.00
Torsdag 9.00 - 17.00