Du er her: ForsideNatur, miljø og affaldAffald & GenbrugDagrenovation og papir

Dagrenovation og papir

Her kan du blandt andet læse om dit eget ansvar i forhold til tømning af affaldsbeholderen samt se hvilken størrelse beholder du skal have.

Afhentning af dagrenovation og papir

Vintervejr kan ofte skabe problemer når der skal afhentes dagrenovation og genbrug.

Sne kan gøre det meget vanskeligt at komme frem og tilbage, samt køre med affaldsbeholderne.
Isglatte veje og indkørsler kan gøre det meget svært at færdes sikkert for renovatørerne.

Grøn jord Tænk på miljøet

Adgangsvejen

... skal være ryddet så det er muligt at nå frem til beholderen og så det er muligt at køre beholderen frem og tilbage. Du skal være opmærksom på, at der også skal være adgang fra vejen, altså at der ikke ligger snedriver fra rydning af veje og fortove.
Adgangsvejen må ikke være glat eller isbelagt. Det skal være sikkert at færdes på adgangsvejen.

Standpladsen

... skal være fri for sne og is, således at beholderen frit kan afhentes. Der må ikke være sne op omkring beholder og hjul så renovatøren skal "trække eller løfte" beholderen fri.

Hvis beholderen ikke bliver tømt pga. at der ikke var ryddet sne eller der var isglat, kan du ikke forvente at beholderen bliver tømt før næste normale afhentning. Du kan stille en ekstra affaldssæk ved siden af efter en direkte aftale med Teknik og Miljø.

Vidste du, at....

.. der i 2011 blev indsamlet 1847 tons genbrugspapir i Faxe kommune?

Lysforhold

I vinterhalvåret kan det være meget mørkt om morgenen og det kan derfor være svært at bevæge sig rundt i indkørsler og haver for at finde affaldsbeholderne. Teknik og Miljø henstiller til at man eventuelt tænder lys i indkørslen på tømningsdagen. Ligeledes henstiller vi til, at adgangsvejen er fri for forhindringer som cykler, barnevogne, haveredskaber m.m. 

Aske fra brændeovne og pejse

Hvis du har brændeovn eller pejs skal du være opmærksom på at aske herfra IKKE må lægges i affaldbeholderen/sækken med mindre det er helt koldt (afkølet i min. 2 døgn) og det er forsvarligt pakket ind, så det ikke giver anledning til brand og støvgener i for bindelse med tømning af containeren. 

Dagrenovation

Du kan vælge dagrenovationsbeholderstørrelser til private husstande i følgende størrelser:
14 dagstømning 130/140 liter, 190/240 liter, 370 liter

Ugetømning

140 liter
Virksomheder, boligforeninger m.m. 500 liter, 660 liter, 770 liter, og 1000 liter.

Sommerhustømning

110 liter sække som kan tilmeldes helårs eller sommertømning fra påske til 1. november

Ekstra sække og indsatsække til affaldsbeholderne

Der kan købes ekstra sække til ekstra affald hos Faxe Forsyning
Der kan ligeledes købes indsatssække hos Faxe Forsyning

Papirbeholdere

Der bliver indsamlet aviser og blandet papir i 140 liter eller 240 liter beholder hver 8 uge. Taksten er den samme uanset hvilken beholderstørrelse der vælges.

Genbrugsøer

Der er fortsat mulighed for, at flere husstande kan gå sammen om fælles opsamlingssteder for aviser og blandet papir med genbrugsøer.

Glaskuber

Der er opstillet Glaskuber rundt om i distrikterne.

Borgernes pligter

Borgerne har pligt til at benytte de ordninger, som Faxe Kommune har for indsamling af affald og genbrugelige materialer fra husstande. Desuden skal borgerne sortere affaldet efter gældende anvisninger og sikre at affaldsbeholderne ikke bliver overfyldte.

Afhentning

Normalt bliver affaldet afhentet på samme ugedag. Der kan dog forekomme forskydninger i forbindelse med helligdage, vejrlig eller andet. Der tilstræbes afhentning dagen før og efter helligdagen. Afhentning foregår i tidsrummet kl. 06.00 til kl. 18.00.

Vil du vide mere

Hvis du vil vide mere kan du klikke dig ind på www.faxeforsyning.dk som varetager affaldshåndteringen i Faxe kommune. Her kan du blandt andet se åbningstider for genbrugspladser samt skifte din affaldsbeholder.