Du er her: ForsidePolitikker og strategierBorgerDanskuddannelse

Danskuddannelse

Der tilbydes danskuddannelse for voksne udlændinge, der bor og er tilmeldt folkeregistret i Faxe Kommune.

Det tilbyder vi

Voksne udlændinge, der bor og er tilmeldt folkeregistret i Faxe Kommune tilbydes en danskuddannelse.

Det vil vi

Tilbyde dig deltagelse i en danskuddannelse, hvilket kan sikre dig to ting:

  • at du lærer at forstå og tale dansk, samt
  • at du opfylder forudsætningerne for at opnå tidsubegrænset opholdstilladelse og dansk statsborgerskab, hvis dette skulle blive aktuelt.

Til hvem

Hvis du modtager en offentlig ydelse (kontanthjælp, integrationsydelse eller andet) vil du automatisk blive tilbudt danskuddannelse som led i din integrationskontrakt, din jobplan eller dit integrationsprogram. Er du omfattet af Integrationsloven er danskuddannelsen en del af det introduktionsprogram du vil blive tilbudt.

Er du familiesammenført, og er der stillet krav om, at din ægtefælle skal forsørge dig, har ud stadig krav på at deltage i danskuddannelsen.

Opholder du dig i Faxe i forbindelse med arbejde, studie eller andet, og er du EU/EØS-borger, er forudsætningen for at deltage i danskuddannelsen, at du har lovligt ophold i Danmark og at du er tilmeldt folkeregistret i Faxe kommune.

Hvor meget

Danskuddannelsen er lavet som tre uddannelser med hver sin eksamen.

  • Uddannelse 1 og 2 består af 6 moduler, hvor hver afsluttes med en test. Hele uddannelsen afsluttes med en statskontrolleret prøve.
  • Uddannelse 3 består af 5 moduler, hvor hvert modul afsluttes med en test. Hele uddannelsen afsluttes med en statskontrolleret prøve. Yderligere findes der et 6. modul, som overbygning. Dette er et studieforberedende modul.

For alle uddannelserne er undervisning i danske samfundsforhold en del af undervisningen i de første 2 moduler.

Din ret og din pligt

Du har et treårigt retskrav på at modtage danskuddannelse fra den dato, du henvises til danskundervisning første gang. Det betyder, at du har krav på at modtage danskundervisning i tre år. Finder du indenfor de tre år f.eks. ordinært arbejde eller går på barsel, forlænges perioden tilsvarende.

Hvad koster det

Modtager du ydelser fra Faxe kommune vil din sagsbehandler henvise dig til danskuddannelsen - og kommunen afholder dermed udgiften.

Er du familiesammenført, og er der stillet krav om, at din ægtefælle forsørger dig, skal du henvende dig til din sagsbehandler, som vil henvise dig.

Opholder du dig i Faxe kommune i forbindelse med arbejde, studie eller andet, og er du EU/EØS-borger, skal du selv betale et gebyr for deltagelse i danskuddannelsen:

  • EU og nordiske statsborgere betaler kr. 500 pr. modul.
  • Ikke EU-statsborgere betaler kr. 1.000 pr. modul.
  • Borgere med midlertidig ophold i forbindelse med selvbetalt uddannelse betaler kr. 5.000 pr. modul.

Danskuddannelsen er opdelt i 5 eller 6 moduler, hvor gebyret betales forud for hvert modul.

Hvor kan du få oplysninger

Henvisning, vejledning og rådgivning kan du få ved henvendelse til

Jobcenter Faxe,
Rådhusvej 2,
4640 Faxe.

Tlf. 56 20 30 00.

Oplysning om gebyrbetaling kan du få ved henvendelse til

Ydelseskontoret,
Rådhusvej 2,
4640 Faxe.

Tlf. 56 20 30 00.

Faxe kommune har en samarbejdsaftale med

Næstved Sprog- og Integrationscenter,
Kasernevej 20,
4700 Næstved.

Tlf. 55 73 55 08.

Hvi du er i virksomhedspraktik eller i arbejde langt fra Næstved, er det muligt at benytte et sprogcenter i nærheden af din arbejdsplads.