Du er her: ForsideJobcenterKontakt jobcentretDanskundervisning

Danskundervisning

Lær dansk med hjælp fra Jobcenter Faxe

Hvem kan få tilbud om danskundervisning

For at få tilbud fra Faxe Kommune om gratis danskundervisning skal du bo i Faxe kommune og for at få tilbud om intro-dansk skal du være indrejst til Danmark inden for det seneste år og have ordinær beskæftigelse, fast, lovligt ophold og ret til at arbejde i Danmark.

For nogle grupper er der yderligere regler – kontakt Jobcenter Faxe.

Hvordan får jeg tilbud om danskundervisning?

Du skal henvende dig til Jobcenter Faxe, Rådhusvej 2, 4640 Faxe. Du skal aflevere dokumentation i form af kopi af pas eller identitetskort, sygesikringskort samt opholdstilladelse eller bevis for registrering.

Faxe Kommune tilbyder danskuddannelse i op til tre år. Efter de tre år skal du normalt selv betale alle udgifter, hvis du vil fortsætte undervisningen. Perioden på de tre år begynder første gang du bliver tilbudt danskuddannelse, uanset om du møder op til undervisningen eller ej.

Hvor foregår undervisningen?

Du kan selv vælge, hvor du vil modtage danskundervisning, men modtager du ydelser fra Faxe Kommune henviser vi dig til sprogskole. Faxe Kommune samarbejder med Næstved Sprog- og Integrationscenter. Herudover samarbejder vi også med Lær Dansk i Ringsted og Køge Sprogskole. På alle sprogskoler kan du lære dansk på mange forskellige niveauer sammen med kursisterne fra ca. 50 forskellige nationaliteter. Undervisningen er delt op på Danskuddannelse 1, 2 og 3.
Der er undervisning både om dagen, om aftenen og om lørdagen. Endelig tilbyder Køge Sprogcenter også Turbo-dansk til højtuddannede.

Ansøgning om forlængelse af den treårige periode

Hvis du ønsker at søge om forlængelse af perioden på tre år, så skal du sende din dokumentation til Jobcenter Faxe. Du skal kort forklare, hvorfor du har været forhindret i at deltage i danskuddannelse. Og du skal vedlægge den skriftlige dokumentation fra for eksempel din læge eller arbejdsgiver.

Forlængelse af den treårige periode

Hvis du er forhindret i at deltage i danskuddannelse, så kan du i særlige tilfælde få forlænget perioden med danskuddannelse.

Du kan søge om forlængelse af perioden, hvis du ikke kan deltage i undervisningen på grund af for eksempel:

  • Din egen sygdom
  • Alvorlig sygdom i familien
  • Graviditet og barsel
  • Arbejde - sammen med andre forhold

At du har arbejde, er normalt ikke tilstrækkeligt til at få forlænget uddannelsesperioden. Oftest vil du have mulighed for at følge undervisningen uden for arbejdstid. Men der er mulighed for at få forlænget uddannelsesperioden, hvis du arbejder mindst 30 timer om ugen, og hvis dit arbejde og dine forhold i øvrigt betyder, at du ikke kan benytte dig af tilbuddet om danskuddannelse.

Du skal give Faxe Kommune besked, inden du starter en pause fra skolen, pga. f.eks. barsel eller sygdom.

Du skal dokumentere dit fravær

Hvis du skal have ret til at forlænge din danskuddannelse ud over de tre år, så skal du dokumentere, at du er eller har været forhindret i at deltage i undervisningen.

Hvis du har været syg, så kan din dokumentation for eksempel være en lægeerklæring eller udskrift fra patientjournal, som du får hos din læge. Udgiften til lægeerklæring skal du selv betale.

Hvis du har været forhindret i at deltage i undervisningen på grund af dit arbejde, så kan din dokumentation for eksempel være lønsedler eller brev fra din arbejdsgiver, der angiver periode og omfang af dit arbejde samt eventuelt skiftende arbejdstider.

Hvis du ansøger om forlængelse på grund af barsel, så behøver du ikke at vedlægge dokumentation, da fødsler er registret i Folkeregistret.