Demens

Demens
Demens er en fællesbetegnelse for symptomer fra en række sygdomme, der svækker hjernens funktioner. Den hyppigste årsag er Alzheimers sygdom, men der findes mange andre sygdomme, som er årsag til demens. Faxe Kommune har en række tilbud til demente borgere og deres pårørende.

Støtte og rådgivning til demente

Faxe Kommunes demenskonsulenter tilbyder:

  • Besøg i hjemmet til borger og pårørende
  • Vejledning om udredning og behandling
  • Råd og vejledning om de forandringer sygdommen kan give i hverdagen
  • Vejlede om kommunens øvrige tilbud, fx dagcentre, aflastningsophold, pårørendegrupper m.m.
  • Vejlede om Faxe Kommunes plejeboliger.
  • Henvise til frivillige sociale tilbud f.eks. aflastning til pårørende

Folder Demenskonsulenterne (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Aktivitetskalender oktober 2018 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Praktisk hjælp til demente

  • Faxe Kommune kan tilbyde personlig pleje og omsorg og praktisk hjælp til den demensramte. Denne hjælp tilbydes efter en individuel vurdering og visiteres af Faxe Kommunes visitationsenhed.
  • Dagcenter for diagnosticerede demensramte og for borgere med demensligende symptomer.
  • Aflastning i aflastningsboliger.
  • Særlige plejeboliger til demensramte.

Du kan læse Faxe Kommunes Demenspolitik her

Dagcenter for demente

Formålet med demensdagcenteret er at give dig socialt samvær, bibeholde dit funktionsniveau og/eller aflaste dine pårørende.

Klik her for at læse mere om tilbuddet

Netværksgrupper for pårørende og borgere med demens

Netværksgrupper for pårørende og borgere med demens (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Projekt til bedre trivsel for demensramte borgere i plejebolig (BPSD-projekt)

Faxe Kommune er godkendt som deltager i Sundhedsstyrelsens BPSD-projekt i 2017-18. Formålet med projektet er at skabe bedre trivsel for demensramte borgere i plejebolig. I projektet arbejdes der systematisk med registrering af alle tegn på sygdom eller dårlig trivsel, og der iværksættes målrettede individuelle indsatser.
Klik her for at læse mere om projektet

De 10 demenstegn

1.    Svækket hukommelse
2.    Besvær med at udføre velkendte opgaver
3.    Problemer med sproget
4.    Manglende orientering i tid og sted
5.    Dårlig eller nedsat dømmekraft
6.    Problemer med at tænke abstrakt
7.    Ting forkerte steder
8.    Forandringer i humør og adfærd
9.    Ændringer i personlighed
10.  Mangel på initiativ.

Tegnene på demens kommer ofte snigende og bliver derfor nemt overset i den tidlige fase.

Kontakt

Mail: _teamvisitation@faxekommune.dk

Demenskonsulent Anne Nerup: 5620 3421
Demenskonsulent Hanne Niss: 5620 3428

Nyttige links

www.demensnet.dk 
www.alzheimer.dk
www.demenskontakten.dk
www.videnscenterfordemens.dk