Du er her: ForsideDialogmøder på fritidsområdet 2010, 2011, 2012

Dialogmøder på fritidsområdet 2010, 2011, 2012

Her kan du se materialer, forskellige oplæg m.m. - fra tidligere afholdte dialogmøder mellem Faxe Kommune og de forskellige folkeoplysende foreninger

Dialogmøde med folkeoplysende foreninger den 8. oktober 2012 på Bavneskolen i Dalby

Folkeoplysningsudvalget afholdt dialogmøde med folkeoplysende foreninger i aulaen på Bavneskolen i Dalby den 8. oktober 2012.

Formand for Folkeoplysningsudvalget Johnny Andersen og kultur og borgerservicechef Benny Agergaard holdt velkomst og fælles emner

Se fælles emners diasshow her (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Der var følgende workshops på aftenens program:

Civilsamfundsstategi

Se oplæg om Civilsamfundsstrategi (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Referat af workshoppen: På vej mod en civilsamfundsstrategi i Faxe Kommune (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Talentpleje

Se noter fra workshop talentpleje her (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Rekruttering til bestyrelser

Se oplæg om rekruttering til bestyrelser her (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Se noter fra workshop rekruttering til bestyrelser her (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Ansøgninger til Udviklingspulje og andre kommunale tilskud

Se oplæg om ansøgninger til Udviklingspulje og andre kommunale tilskud he (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Se noter fra workshop om ansøgninger til Udviklingspulje og andre kommunale tilskud her (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Foreningerne havde mulighed for, at deltage i to workshops i løbet af aftenen.

Folkeoplysningsudvalget og Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice vil gerne takke for den gode deltagelse, de gode oplæg og for de mange ideer og forslag til det videre arbejde.

Dialogmøde med folkeoplysende foreninger den 3. oktober 2011 på rådhuset i Haslev

Folkeoplysningsudvalget afholdt dialogmøde med folkeoplysende foreninger i kantinen på rådhuset i Haslev den 3. oktober 2011.

Formand for Folkeoplysningsudvalget Johnny Andersen og kulturchef Benny Agergaard holdt velkomst og fælles emner

Benny Agergaards diasshow (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Der var følgende workshops på aftenens program:

Kommunal folkeoplysningspolitik

Oplæg om kommunal folkeoplysningspolitik (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Noter fra workshop om kommunal folkeoplysningspolitik (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Frivilligt arbejde - Det gør en forskel

Noter fra workshop om frivilligt arbejde (PDF-fil åbner i nyt vindue)

§ 18 midler, hvem kan søge om midlerne - Frivillig fredag i 2012

Noter fra workshop om § 18 midler (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Hvordan klarer vi de kommunale ansøgninger om tilskud og lokaler?

Oplæg om kommunale ansøgninger (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Noter fra workshop om kommunale ansøgninger (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Foreningerne havde mulighed for, at deltage i to workshops i løbet af aftenen.

Folkeoplysningsudvalget og Kultur & Fritid vil gerne takke for den gode deltagelse og for de mange ideer og forslag til det videre arbejde.

Dialogmøde med folkeoplysende foreninger den 28. oktober 2010 på Rolloskolen i Faxe

Folkeoplysningsudvalget afholdt dialogmøde med folkeoplysende foreninger i Bifrost på Rolloskolen i Faxe den 28. oktober 2010.

Formand for Folkeoplysningsudvalget Johnny Andersen og kulturchef Benny Agergaard holdt velkomst og fælles emner

Slideshow - Dialogmøde med folkeoplysende foreninger den 28. oktober 2010 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Der var følgende workshops på aftenens program:

- Hvordan får vi i fællesskab flere børn og unge engageret i foreninger og fritidsliv?

Workshop - Hvordan får vi i fællesskab flere børn og unge engageret i foreninger og fritidsliv ? (PDF-fil åbner i nyt vindue)

- Fundraising

Oplæg - Lissie Andrea - Fundraising (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Noter fra workshop om fundraising (PDF-fil åbner i nyt vindue)

- Unge politik

Dorte Mogensens oplæg om ungepolitik (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Noter fra workshop om ungepolitik (PDF-fil åbner i nyt vindue)

- Kultur og Fritidspolitik/Handleplan

Noter fra workshop om kultur- og fritidspolitik - Handlep (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Høring - Forslag til kultur- og fritidshandleplan 2010-2014 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Foreningerne havde mulighed for, at deltage i to workshops i løbet af aftenen.