Dialogprojekt
Du er her: ForsideBorgerinddragelseDialogprojekt

Dialogprojekt

Dialogmøder - hvad går det ud på?

Faxe Kommune holder dialogmøder i de syv bysamfund og ét fællesmøde for landsby- og landområderne. Dialogmøderne har til formål at styrke borgerinddragelse og at få skabt konkrete, lokalt forankrede planer for udvikling. Alle borgere i Faxe Kommune er velkomne til at møde op for at debattere udvikling og muligheder for lokalområderne. Byrådet ønsker den nære, konstruktive dialog.

Den bidrager til at forstå ønsker og behov i alle dele af kommunen. Møderne skal udover at styrke borgerinddragelse og medbestemmelse også resultere i konkrete, relevante strategier for udvikling af de enkelte områder. Planen er, at dialogmøderne kører som et årshjul med to mindre arbejdsmøder i foråret og et stort dialogmøde i efteråret, hvor alle er velkomne, og at det bliver en fast del af borgerinddragelsen i Faxe Kommune.

Borgere fra kommunens syv største byer har gennem det sidste halve år formuleret deres egne visioner og udviklingsstrategier for deres lokalsamfund. Herudover har en stor gruppe af borgere fra flere landsbyer udarbejdet en vision og en tværgående strategi for landsbyerne og landområderne. Alle udviklingsstrategier kan ses under de respektive byer herunder.