Dræn

Her kan du se drænkort for en del af Faxe Kommune.

På Faxe Kommunes BorgerGIS kan du under Dræn og vandløb se drænkort for en del af Faxe Kommune.

Drænkortene er baseret på gamle drænkort, som er blevet digitaliseret.

Oplysningerne er kun vejledende, f.eks. viser drænkortene ikke den præcise beliggenhed af drænledningerne.

Endvidere kan drænkortene ikke bruges til at fastslå, om der er tale om markdræn, vejdræn eller spildevandsledninger. Præcis klassifikation vil ske i forbindelse med en konkret sagsbehandling, f.eks. hvis der er tvivl om, hvem der har vedligeholdelsespligten af ledningen.

Hvis du som grundejer kan se, at drænoplysningerne ikke er korrekte for din ejendom, er du meget velkommen til at:

  • sende e-mail og vedhæfte drænkort til Natur og Miljø, naturogmiljoe@faxekommune.dk
  • sende drænkort til Faxe Kommune, Natur og Miljø, Frederiksgade 9, 4690 Haslev, der viser den korrekte beliggenhed af drænene, eller
  • komme forbi Center for Plan & Miljø, hvor vi kan tage kopier af drænkortene.

Med jævne mellemrum vil vi så ajourføre oplysningerne i BorgerGIS.