Drikkevand

Drikkevand
Du bor oven på dit drikkevand.....

Derfor er det vigtigt, at du ikke hælder hvad som helst ud på jorden
- måske siver det ned til dit drikkevand!

- du kan læse mere om drikkevandets vej fra grundvand til vandhane her:

Drikkevandets vej... (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Drikkevandskvallitet
Vand er det vigtigste grundstof vi har, og grundlaget for alt liv. For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres løbende kontrol med kvaliteten af såvel grundvandet som af drikkevandet. Den offentlige kvalitetskontrol planlægges og udføres efter retningslinjer fra Miljøstyrelsen.

Faxe Kommune forsynes med vand fra 27 almene vandværker. På kommunens WebGis kan du se, i hvilket forsyningsområde du bor og dermed hvilket vandværk, du tilhører.

Faktaboks

Pas på dit drikkevand!

Tænk på dit drikkevand, når du overvejer at bekæmpe ukrudt, skadedyr og svampe med sprøjtemidler.

Også når du arbejder med forureningskilder som olie, benzin o.l.

Overvej alternative muligheder til bekæmpelse og aflever dine kemiske affaldsprodukter på de godkendte modtagepladser.

Kommunen behandler sager om tilladelse til vandindvinding og fører tilsyn med drikkevandskvalitet hos vandværker og ejendomme, som har egen vandforsyning.

De meget skrappe krav til drikkevand betyder, at selv meget små mængder af miljøfremmede stoffer kan medføre lukning af boringer. De lovgivningsmæssige grænseværdier til indhold af en række miljøfremmede stoffer er fastsat ud fra en filosofi om, at man ikke ønsker disse stoffer i vandet, uanset hvor lav en værdi man kan måle. Der er ofte en betydelig forskel mellem en sundhedsskadelig værdi og den grænseværdi, der er fastsat i loven, idet den lovmæssige værdi er betydeligt lavere.

Tjek din vandkvalitet her

Vandforsyningsplaner
Vandforsyningsplaner skal medvirke til, at borgerne sikres rent drikkevand af tilstrækkelig god kvalitet nu og i fremtiden. Der findes en vandforsyningsplan for hver af de tidligere kommuner: Haslev, Rønnede og Fakse.

Hvis du vil vide mere om din lokale Vandforsyningsplan kan du kontakte Natur og Miljø i Faxe Kommune.