Du er her: ForsideFrivillighedNyt til frivillige foreninger og frivilligeEkstraordinær uddeling af § 18-midler - ansøgningsfrist den 1. september

Ekstraordinær uddeling af § 18-midler - ansøgningsfrist den 1. september

Da der er restmidler i § 18 puljen vil der være en ekstraordinær fordeling af tilskud til frivillige og foreninger i Faxe Kommune med frist d. 1. september 2016.

Faxe Kommune støtter frivillige, foreninger eller interessegrupper, der udfører eller tilbyder aktiviteter/idéer og projekter, der gavner borgernes evne til selvhjælp. Støtten ansøges i § 18 puljen og er til brug for aktiviteter/projekter i resten af året 2016.

Tilskud efter § 18 puljen kan søges af alle, hvis de har et projekt/en idé eller en aktivitet, der opfylder en eller flere af følgende:

•    gavner mange borgere
•    har fokus på opkvalificering, supervision og fastholdelse af frivillige
•    er netværksskabende
•    er åben for alle
•    inddrager borgeren direkte
•    er nytænkende

På dette link kan du finde de politisk vedtagne retningslinjer for § 18 midler. Det fremgår heraf, hvilke tiltag der kan bevilliges tilskud samt betingelser for at få støtte efter § 18.

Ansøgningen til § 18 puljen udfyldes og sendes elektronisk på det særlige ansøgningsskema der kan findes på dette link.

Det vil fremgå af ansøgningsskemaet, hvilke oplysninger ansøgningen kan indeholde.
 
Ansøgningsfristen til denne ekstraordinære fordeling er 1. september 2016 og ansøgningerne vil blive behandlet snarrest herefter.

For yderligere information kontakt Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice, Asya Sarikaya på telefon 56 20 37 37 - eller på mail: asari@faxekommune.dk