Du er her: ForsideValgElektroniske valglister på alle afstemningssteder

Elektroniske valglister på alle afstemningssteder

Der anvendes elektroniske valglister på alle afstemningssteder. Det gør vi for at få en langt mere smidig og hurtigere valghandling til gavn for dig som vælger. Brug af elektronisk valgliste minimerer risiko for kø ved valgbordet.
Scanning af valgkort Scanning af valgkort

Når du kommer til afstemningsstedet, går du blot hen til det bord, hvor der er ledigt. Der er fuldstændigt frit bordvalg. Du skal ikke tage dig af, at der på dit valgkort står anført et valgbord.

I stedet for at finde dig manuelt i en papirvalgliste og krydse dig af, vil den valgtilforordnede skanne dit valgkort. Herefter vil du få udleveret en stemmeseddel, og så er du klar til at gå i stemmeboksen.

Her er der igen frit valg, du går blot ind i den nærmeste ledige stemmeboks. Vi har på de fleste valgsteder taget højde for også at minimere risikoen for kø ved stemmeboksene ved at opsætte flere stemmerum.

En smule kø kan ikke helt udelukkes på visse tidspunkter af dagen.