Du er her: ForsideBolig og byggeriByggeriEnfamiliehuse, Tofamiliehuse, Kæde- Række- & Dobbelthus

Enfamiliehuse, Tofamiliehuse, Kæde- Række- & Dobbelthus

Her kan du læse de regler du skal overholde ved byggeri samt søge om byggetilladelse

Byggearbejdet skal udføres efter bestemmelserne i Bygningsreglementet

Du skal have en byggetilladelse af os, før du begynder at bygge følgende

 • Enfamiliehus
 • Tofamiliehus med lodret adskillelse
 • Sammenbyggede enfamiliehuse med mere end 2 boliger
 • Tofamiliehuse med vandret lejlighedsskel
 • Tilbygninger til ovenstående
 • Udestue
 • Garage/carport og udhuse over 50m²
 • Hvis du ændrer en bygnings anvendelse f.eks. indretter beboelse i en garage, tagetage, forretning, stald osv.

Nogle mindre byggearbejder kan udføres uden tilladelse eller anmeldelse.

Inden du søger om byggetilladelse

Skal du undersøge om der gælder særlige regler, hvor du skal bygge. Bestemmelser i eventuelle byplanvedtægter og lokalplaner skal overholdes. Du skal fremsende oplysningerne i forbindelse med ansøgningen.

En ansøgning om byggetilladelse

Ansøgning skal ske via www.bygogmiljoe.dk. Endvidere skal der fremsendes tegninger af bygningen, dennes placering på grunden, samt materialebeskrivelse.

Ansøgningen skal tillige indeholde oplysninger om anvendelse af byggeriet, BBR-oplysninger og ved nybyggeri Tilbud på byggeskadeforsikring.

Du kan finde en brugerhåndbog til Byg & Miljø portalen her

Kommunen skal ikke foretage teknisk byggesagsbehandling, hvorfor dokumentation for de tekniske bestemmelser efter gældende regler, først skal modtages i forbindelse med færdigmelding. Du kan se eksempler på hvilke oplysninger kommunen skal have i nedenstående pdf.

Byggevejledning hus
Færdigmelding vejledning byggeri

Byggearbejdet må ikke påbegyndes

Før kommunen har givet en byggetilladelse. Når den er givet, vil du blive opkrævet et byggesags gebyr.

Såfremt der gives afslag vil kommunen også opkræve gebyr for sagsbehandlingen.

Byggetilladelsen gælder 1 år og bortfalder, hvis byggeriet ikke er påbegyndt inden for dette år.

Når byggearbejdet er afsluttet, skal du færdigmelde byggeriet. Samtidig med færdigmeldingen skal kommunen modtage dokumentation for overholdelse af de tekniske bestemmelser efter gældende regler, se færdigmelding, samt dokumentation for tegnet og betalt byggeskadeforsikring og tæthedsprøvning, hvis disse er krævet.

Herefter vil byggeriet blive registreret i BBR-registret (Bygnings- og Boligregisteret).

Du har som ejer ansvaret for, at oplysningerne i BBR-registret er korrekte og svarer til de faktiske forhold på ejendommen.

Byggeri uden tilladelse

 • Indvendig ombygninger, såsom ændring i rumstørrelse, flytning af vægge, ændring og modernisering af køkken, indretning af nyt eller modernisering af bad og wc, indvendigt efterisoleringsarbejde, installation og udskiftning af varme- og ventilationsanlæg.
 • Opsætning af pejse og brændeovne, skorstensfejeren skal dog godkende disse.
 • Der indrettes beboelse i en registreret udnyttet tagetage i en eksisterende beboelsesbygning. Hvis boligarealet efter udnyttelsen overstiger 250 m2, og er beliggende i landzone, skal der dog samtidig søges om landzonetilladelse.
 • Åbne ikke hævede terrasser, havemure, hegnsmure og åbne svømmebassiner.
 • Udvendig efterisolering af facader med op til 30cm.