Du er her: ForsideTrafik & VejePrivate fællesvejeHvad er en privat fællesvej?

Hvad er en privat fællesvej?

En privat fællesvej er private veje, der bruges af flere grundejere, for at komme frem til deres ejendom.

Man skelner mellem private veje og private fællesveje. En privat vej er en intern vej på en større ejendom, en indkørsel eller lign. Private fællesveje er veje, der bruges af flere ejendomme og er åbne for offentlig trafik.

Bor du ved en privat fællesvej, skal du som udgangspunkt være med til at holde vejen i en god og forsvarlig stand. Det gælder uanset hvem der ejer vejarealet, og om vejen ligger i en by eller på landet.

Private fællesveje administreres efter Lov om private fællesveje.

Kommunen er vejmyndighed på private fællesveje i Faxe Kommune, men der gælder forskellige regler afhængnigt af om vejen ligger i byområde eller landområde. Mange sommerhusveje er også private fællesveje og administeres efter byreglerne.