Hvad er TVÆRS?

I Faxe Kommune kaldes det tværfaglige samarbejde på Børne- og ungeområdet for TVÆRS.

TVÆRS er organiseret i 4 konsultative teams: TVÆRS Øst, Vest, Midt og Ung.

TVÆRS er et mødeforum, hvor fagpersoner kan drøfte forskellige emner og problemstillinger med andre fagpersoner og faggrupper. Det kan eksempelvis dreje sig om problemstillinger vedrørende børn og unge, der er i en situation, hvor der er brug for en ekstra opmærksomhed og indsats for at sikre deres fremadrettede udvikling, eller det kan dreje sig om generelle problemstillinger, som man møder i sit arbejde med børn og unge.

De 4 teams er inddelt efter skole– og dagtilbudsstrukturen, og har faste medlemmer fra skoleområdet, dagtilbudsområdet, PPR, Sundhedsplejen og Socialcentret. I TVÆRS Ung deltager Ungdomsskolen, UngeVejen, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Socialcentret, PPR og Sundhedsplejen.

TVÆRS holder møder den første onsdag i hver måned fra kl.12-15. Møderne ledes af skoleleder i lige år og dagtilbudsleder i ulige år. For TVÆRS Ung gælder at Ungdomsskoleleder er mødeleder i lige år, og leder af UngeVejen er mødeleder i ulige år.

Du kan læse mere om TVÆRS i denne folder:

TVÆRS - folder om det tværfaglige samarbejde på børne- og ungeområdet (PDF-fil åbner i nyt vindue)