Ergoterapi

Hvis du er bekymret for dit barn motoriske eller sansemæssige udvikling kan du her få information om Faxe kommunes tilbud.

Hvis dit barn har motoriske udfordringer kan det fx komme til udtryk på følgende måder:

  • Dit barn kan ikke lide at ligge på maven som spæd, kan være længere tid om at lære at sidde eller have besvær med at lære at kravle, gå, hoppe og løbe, og snubler måske ofte længe efter de har lært at gå. Senere lægger du måske mærke til at de har besvær med at koordinere ml. arme og ben og har svært ved at følge med de andre børn i kropslig udfoldelse.
  • Dit barn har måske svært ved at lære nye daglige færdigheder som at tage tøj af og på, knappe og lyne, spise med kniv og gaffel, holde på en blyant, skrive og tegne, og lære at cykle, og opgiver ofte i forsøget på at lære nyt.

Hvis dit barn har sansemæssige udfordringer kan det fx komme til udtryk på følgende måder:

  • Hvis dit barn tolker sanseindtryk tydeligere end de fleste, bliver det let overvældet af sanseindtryk f.eks. lyde, berøring (kan f.eks. ikke lide at blive fedtet på fingrene), fart (bliver forskrækket hvis de bliver svinget eller får hovedet nedad), svært at acceptere ny mad når smag og konsistens ændres. Nye omgivelser som f.eks. at gå i butikker eller være på besøg, påvirker barnet efterfølgende, det får fx let til gråd eller virker overstimuleret.
  • Dit barn tolker sanseindtryk mindre tydeligt end de fleste. De kan komme til at bruge for mange kræfter, krammer hårdt, klatre meget højt op, og kommer ofte til skade. De lægger ikke mærke til at tøjet sidder forkert, der er mad om munden, tøjet er vådt og de er kolde.
  • Dit barn har et stort behov for at mærke sig selv via sanserne. De elsker at kravle højt op og springer ned, nyder at bumpe ind i ting, blive mast/krammet hårdt, løber stærkt for at mærke farten, gynger højt og er i bevægelse det meste af tiden. De er søger sansestimuli  i en grad at det forstyrrer deres egen leg.

Hvis du er bekymret for dit barns sansemotoriske udvikling og mener du har brug for hjælp til hvordan du kan støtte dit barn, anbefaler vi at du først tager en snak med personalet i det dagpasningstilbud dit barn er i. Børneergoterapeuten yder rådgivning og vejledning til barnets forældre, daginstitution, dagpasningstilbud skole/SFO, efter tilladelse fra forældrene.

Børneergoterapeut Susanne Løfgren Rud kan kontaktes i telefontiden tirsdag kl. 13 – 14 på tlf. 56202639/mobil 20115417 eller på mail: slr@faxekommune.dk