Erhvervsaffaldsregulativ

Her kan du læse det nyeste erhvervsaffaldsregulativ for Faxe kommune

I regulativet fra den 23-08-2012 beskriver Faxe Kommune, hvordan du skal sortere og behandle de forskellige typer affald. Det beskriver også din virksomheds pligt og ansvar.

Regulativ for erhvervsaffald i Faxe kommune 2013 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Teknik & Miljøudvalget har på sit møde den 22. oktober 2010 vedtaget et nyt administrationsgrundlag for fritagelse for administrationsgebyr for affaldsordninger for virksomheder.
 
Retningslinjerne for fritagelse er udarbejdet i samarbejde med Næstved, Slagelse, Ringsted, Vordingborg og Faxe kommuner, for i videst muligt omfang at sikre ligebehandling af virksomheder i AffaldPlus området.

Fritagelse for administrationsgebyr virksomheder - Lovgrundlag (PDF-fil åbner i nyt vindue)