Erhvervsgrunde til salg

Faxe Kommune har erhvervsgrunde til salg i Haslev og Rønnede

Areal: 5160 m2

Salgsmateriale:

Købsaftale Grønlandsgade 7 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Lokalplan 58A

Ejendomsdatarapport - Grønlandsgade 7 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Oversigtskort (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Kort over vejforsyning (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Jordforureningsattest (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Vurdering (PDF-fil åbner i nyt vindue)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Areal: 4795 m2

Salgsmateriale:

Købsaftale Grønlandsgade 12 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Ejendomsdatarapport - Grønlandsgade 12 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Vurdering (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Kort over vejforsyning (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Jordforureningsattest (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Lokalplan 58A

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Areal 13.739 m2

Salgsmateriale:

Købsaftale Grønlandsgade 18 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Kort over vejforsyning (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Vurdering (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Oversigtskort (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Deklaration vedrørende lavspændingsjordkabel - SEAS (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Oversigtskort lavspændingsjordkabel (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Forureningsattest Grønlandsgade 18 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Måleblad (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Lokalplan 58-A

Ejendomsdatarapport - Grønlandsgade 18 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rønnede:

Faxe Kommune

udbyder 2 attraktive erhvervsgrunde i Rønnede til salg - Industrisvinget 4 og 6. Mindsteprisen for grundene er fastsat til 310,- kr. pr. m2 + moms.

Grundene ligger med facade ud til Faxevej. Dette giver mulighed for stor synlighed, og der kan med fordel etableres showrooms og lignende former for præsentabel facade ud mod vejen.

Industrisvinget 4, 4683 Rønnede 3.603 m2

Salgsmateriale Industrisvinget 4:

Lokalplan 38

Industrisvinget 4 - salgsmateriale (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Købsaftale for Industrisvinget 4, Rønnede (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Forureningsattest - Industrisvinget 4, Rønnede (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Tingbogsattest - Industrisvinget 4, Rønnede (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Oversigtskort - Industrisvinget 4, Rønnede (PDF-fil åbner i nyt vindue)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Industrisvinget 6, 4683 Rønnede 3.999 m2

Salgsmateriale:

Lokalplan 38

Salgsmateriale - Industrisvinget 6, 4683 Rønnede (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Forureningsattest - Industrisvinget 6, Rønnede (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Købsaftale for Industrisvinget 6, Rønnede (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Oversigtskort - Industrisvinget 6, Rønnede (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Tingbogsattest - Industrisvinget 6, Rønnede (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Ejendomsdatarapport - Industrisvinget 6, Rønnede (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Notat fra Faxe Forsyning vedrørende kloaktilslutningsbidrag (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Reanalyse af jordprøve fra felt 1 - Industrisvinget 6, Rønnede (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Industrisvinget 6 - Miljøteknisk rapport - september 2015 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ECO Valley Rønnede  - Erhvervspark i Faxe Kommune

Salgsmateriale for erhvervsgrundene Symbiosen 10 og 12 - SYMBIOSEN 3, 5, 7, 9 og 11 ER SOLGT!

Alle grundene er omfattet af lokalplan 1000-51

Orienterende Geoteknisk rapport (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Symbiosen 3, 4683 Rønnede - SOLGT

Salgsmateriale:

Ejendomsdatarapport - Symbiosen 3 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Oversigtskort - Symbiosen 3 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Købsaftale - Symbiosen 3 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Vejinteressezone - Motorvej Næstved - Rønnede (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Tinglyst dokument - forkøbsret / tilbagekøb (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Tinglyst dokument - kloakledninger (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Kulturhistorisk rapport fra Museum Sydøstdanmark (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Jordforureningsattest - Symbiosen 3 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Tingbogsattest - Symbiosen 3 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Symbiosen 5 -SOLGT

Salgsmateriale:

Ejendomsdatarapport - Symbiosen 5 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Kulturhistorisk rapport fra Museum Sydøstdanmark (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Oversigtskort - Symbiosen 5 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Købsaftale - Symbiosen 5 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Vejinteressezone - Motorvej Næstved - Rønnede (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Tinglyst dokument - forkøbsret / tilbagekøb (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Tinglyst dokument - kloakledninger (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Jordforureningsattest - Symbiosen 5 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Tingbogsattest - Symbiosen 5 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Symbiosen 7  SOLGT

Salgsmateriale:
 

Ejendomsdatarapport - Symbiosen 7 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Oversigtskort - Symbiosen 7 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Købsaftale - Symbiosen 7 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Kulturhistorisk rapport fra Museum Sydøstdanmark (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Vejinteressezone - Motorvej Næstved - Rønnede (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Tinglyst dokument - forkøbsret / tilbagekøb (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Tinglyst dokument - kloakledninger (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Jordforureningsattest - Symbiosen 7 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Tingbogsattest - Symbiosen 7 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Symbiosen 9

Salgsmateriale: SOLGT

Ejendomsdatarapport - Symbiosen 9 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Oversigtskort - Symbiosen 9 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Købsaftale - Symbiosen 9 - nedsat pris naturgasledning (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Vejinteressezone - Motorvej Næstved - Rønnede (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Tinglyst dokument - forkøbsret / tilbagekøb (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Tinglyst dokument - kloakledninger (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Jordforureningsattest - Symbiosen 9 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Deklaration om naturgasledning (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Tingbogsattest - Symbiosen 9 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Symbiosen 10

Salgsmateriale:

Ejendomsdatarapport - Symbiosen 10 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Oversigtskort - Symbiosen 10 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Købsaftale - Symbiosen 10 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Tinglyst dokument - forkøbsret / tilbagekøb (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Jordforureningsattest - Symbiosen 10 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Tingbogsattest - Symbiosen 10 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Symbiosen 11 -SOLGT

Salgsmateriale:

Ejendomsdatarapport - Symbiosen 11 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Oversigtskort - Symbiosen 11 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Købsaftale - Symbiosen 11 - nedsat pris (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Tinglyst dokument - forkøbsret / tilbagekøb (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Tinglyst dokument - kloakledninger (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Deklaration om naturgasledning (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Jordforureningsattest - Symbiosen 11 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Tingbogsattest - Symbiosen 11 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Symbiosen 12

Salgsmateriale:

Ejendomsdatarapport - Symbiosen 12 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Oversigtskort - Symbiosen 12 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Købsaftale - Symbiosen 12 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Tinglyst dokument - forkøbsret / tilbagekøb (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Jordforureningsattest - Symbiosen 12 (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Tingbogsattest - Symbiosen 12 (PDF-fil åbner i nyt vindue)