Familierådslagning

I Faxe Kommune benyttes familierådslagning som metode til inddragelse af barnet eller den unge og hele familien, når der skal træffes beslutning om løsning af vanskeligheder for udsatte børn og unge.

Familierådslagning som metode benyttes til inddragelse af barnet eller den unge og hele familien, når der skal træffes beslutning om løsning af vanskeligheder for udsatte børn og unge.

Børn og Unge afdelingen i Faxe Kommune er netop begyndt at anvende metoden Familierådslagning. Ved hjælp af Familierådslagning får familien selv direkte og konkret medindflydelse på beslutninger i forhold til løsning af vanskeligheder og udfordringer omkring et barn eller en ung.

I Faxe Kommune er hjørnestenene i arbejdet med børn og unge bl.a. tidlig indsats, inddragelse, fælles ansvar og ressourcesyn – værdier som også Familierådslagning bygger på. Nellie Bradsted, formand for Børne- og Familieudvalget udtaler: ”Familierådslagning er et fantastisk initiativ til at støtte og inddrage familien, til at hjælpe familien til at tage ansvar samt sætte familiernes egne værdifulde ressourcer i spil, når der er vanskeligheder, der skal tages hånd om. Vi håber med denne metode, at kunne være med til at gøre en endnu større forskel for børn, unge og familier, der står med vanskeligheder og udfordringer, der kan være svære at håndtere.”

Familierådslagning er, når familierne selv lægger planer til gavn for barnet/den unge

En familierådslagning er et møde, hvor familien samles med den nære familie, den såkaldte udvidede familie og det øvrige relevante netværk. På mødet diskuteres og planlægges hvad der skal til, for at barnets/den unges situation kan bedres. Som en del af metoden laver sagsbehandleren og familien i samarbejde nogle spørgsmål, der tager udgangspunkt i de vanskeligheder, der opleves i familien. Disse spørgsmål skal der tales om til selve familierådslagningen samt foreslås løsninger til. Til at planlægge og sørge for de praktiske ting, som at finde et lokale, sørge for mad og drikkevarer samt dækkebord, bruges der en samordner. En samordner er uafhængig person, der ikke er ansat i Faxe Kommune og som ikke kender til vanskelighederne i familien.

Familierådslagning sætter barnet/den unge i centrum og giver familien mulighed for at komme med gode forslag til, hvordan de mener, et problem eller en udfordring kan løses bedst i lige præcis deres familie samtidig med at familiens viden, erfaringer og ressourcer bliver anerkendt og anvendt. Familierne får indflydelse på de beslutninger, der omhandler dem og deres situation, lige som familierne får lejlighed til at være aktive og handlende omkring løsning af de vanskeligheder og udfordringer der måtte være.

Løsninger skal findes i fællesskab mellem dem, der er bedst til at hjælpe og som har det bedste kendskab til familien

Erfaringer fra andre kommuner, der anvender familierådslagning viser, at familier, børn og unge, der deltager i en rådslagning, oplever støtte og hjælp i den udvidede familie. Familierne oplever metoden som relevant og brugbar. Erfaringerne viser også, at de børn og unge, der ved hjælp af familierådslagning sættes i fokus, føler glæde ved og stolthed over at familiemedlemmer og netværk ønsker at hjælpe til. Det viser sig desuden, at løsninger, der findes ved hjælp af familierådslagning, er mere holdbare end løsninger, som professionelle kommer med. Nellie Bradsted udtaler: ”Vanskeligheder og udfordringer løses til gavn for alle på den bedst mulige måde i den enkelte familie ved hjælp af Familierådslagning. Idet barnet/den unge og familien selv er med til at skabe løsningsmodeller vil glæden og effekten af disse løsninger dels være større og dels vare længere.”

Folder om familierådslagning (PDF-fil åbner i nyt vindue)