Du er her: ForsideNatur, miljø og affald for virksomhederAffald - ErhvervFarligt affald - anmeldelse af farligt affald

Farligt affald - anmeldelse af farligt affald

For at undgå skader på mennesker og miljø er det vigtigt, at farligt affald bliver bortskaffet forsvarlig vis. Du har derfor pligt til at anmelde og aflevere alt farligt affald.

Farligt affald kan f.eks. være:

  • Tungmetalholdigt affald
  • Olieaffald (fx motor- og smøreolier) 
  • Kemikalier
  • PCB-holdigt affald 
  • Småbatterier 
  • Køle- og smøremidler 
  • Akkumulatorer 
  • Spraydåser 
  • Lysstofrør 

Anmeldelsen sker ved at følge linket og udfylde skemaet. Anmeldelsen er gældende indtil der sker væsentlige ændringer i mængder og typer af farligt affald, hvorefter en ny anmeldelse skal indsendes.

Anmeld farligt affald