Du er her: ForsideJobcenterEr du blevet syg?Fast-track

Fast-track

Hurtigere opfølgning på sygemeldinger, der risikerer at blive langvarige.

Stress, overbelastning, ulykke eller en alvorlig diagnose. Ofte har både arbejdsgiver og medarbejder hurtigt en tydelig fornemmelse af, om man står over for for en længerevarende sygemelding, som der med fordel kan tages fat i tidligere end jobcentrets normale opfølgning efter otte uger.

Fra 5. januar 2015 kan såvel arbejdsgivere som sygemeldte medarbejdere derfor (inden for de første fem uger af fraværet*) anmode om Fast-track behandling af sygemeldinger, der risikerer at blive langvarige (længere end otte uger). Så inviterer jobcentret til den første samtale senest to uger efter anmodningen (normalt efter otte uger).

Det giver mulighed for at sætte ind med konkret støtte og redskaber, der i mange tilfælde kan bremse en uheldig udvikling og mindske såvel de menneskelige som de økonomiske omkostninger ved sygemeldingen. Medarbejderen er ikke forpligtet til at modtage den ekstraordinære, tidlige indsats. Anmodningom Fast-track skal ske via NemRefusion - eller for medarbejdere direkte til jobcentret.

*Bemærk at anmeldelsesfristen for fravær stadig er fem uger. Det er blot muligt at anmelde fraværet sammen med anmodningen om Fast-track.

Eksempel

Den 45-årige fabriksarbejder Jannis sygefravær stiger voldsomt over en periode på 6 måneder på grund af smerter i hænder og arme. Såvel arbejdgiver som Janni har umiddelbart svært ved at se, hvordan hun skal vende tilbage til arbejdet.
Derfor anmoder de i fællesskab om Fast-track behandling af hendes sygemelding. Jobcentret foreslår hurtigt en samtale i virksomheden, og i fællesskab lægges en plan for Janni, så hun med en delvis sygemelding, behandling og omskoling kan fortsætte sit arbejdsliv i virksomhedens kantine.

Fordele:
 

  • Giver arbejdsgiver såvel som medarbejder mulighed for at få hurtigere støtte i en svær situation.
  • Øger mulighederne for at forkorte sygefraværet betragteligt.
  • Sænker både de menneskelige og økonomiske omkostninger ved risikofyldte sygemeldinger.

Anmod om Fast-track behandling på www.virk.dk (under NemRefusion) eller kontakt jobcentret, hvis du ønsker mere information om muligheden for Fast-track behandling af risikofyldte sygemeldinger.

For support til anmodning / indberetning se www.nemrefusion.dk eller brug hotline:
44 60 72 13. Bemærk at Fast-track først træder i kraft fra den 5. januar 2015.