Du er her: ForsideRåd og nævnFrivilligrådetFaxe Frivilligråd - formål og sammensætning

Faxe Frivilligråd - formål og sammensætning

Her kan du læse om Faxe Frivilligråds formål og sammensætning

Vedtægterne kan ses her:

Vedtægter for Faxe Frivilligråd - Maj 2016 - Underskrevet (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Faxe Frivilligråd har til formål

- at skabe og vedligeholde dialog mellem de frivillige, der udfører socialt og/eller sundhedsfremmende arbejde, og Faxe Kommune.
- at være høringspart og aktiv dialogpartner i emner, der vedrører frivilligt socialt arbejde.
- at være talerør og formidler for de, der udfører det frivillige sociale arbejde.
- at koordinere uddannelse for de frivillige.

Alle frivillige foreninger/organisationer kan blive medlem af Frivilligrådet, når de støtter Frivilligrådets formål samt opfylder kriterierne for frivilligt socialt arbejde. Dette er uddybet i vedtægterne.

Det er gratis at være medlem af Frivilligrådet.

Frivilligrådets øverste myndighed er repræsentantskabet, der en gang årligt afholder ordinært repræsentantskabsmøde.

Medlemmer af Frivilligrådets Bestyrelse

Formand
Kjeld Folke Jørgensen
Hammergårdsvej 7,
4690 Haslev
kjeldorado@paradis.dk
56 32 62 93
26 13 62 93

Næstformand
Anne Graulund
Jens Martin Knudsens vej 11, 1.tv.
4690 Haslev
anne@graulund.dk
29 66 43 80

Kasserer
Kurt Sangild
Parkvej 14,
4640 Faxe
Kurt.sangild@tdcadsl.dk
56 71 57 54
23 42 86 60

Svenn Erik Kristensen
Fasanvej 12,
4683 Rønnede
sek@sveka.dk
22 98 63 42

Jørgen Hansen
Drosselvej 7, 4683 Rønnede
jhah@mail.dk
56 71 16 48
20 90 01 00

Karin Schmidt
Thyrasvej 48 B, Toksværd,
4684 Holmegaard
karin123mail@gmail.com
50 74 14 56

Leif Børgesen
Leragervej 21,
4640 Faxe
borgesenleif@gmail.com
56 71 31 56
20 54 29 52

Erik B. Jensen
Nygade 60
4690  Haslev
ebjensen@hotmail.dk
22 72 84 81

Asya Sarikaya
Faxe Kommune
asari@faxekommune.dk
56 20 37 37
29 42 17 75