Du er her: ForsideFamilie og børnEr du bekymret for et barn eller ung under 18 år?Faxe Kommunes skriftlige beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge

Faxe Kommunes skriftlige beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge

Ifølge lov om Social Service skal kommunen udarbejde et beredskab til håndtering, forebyggelse og opsporing af sager om overgreb mod børn og unge. Dette lovkrav er en del af Overgrebspakken, der er Social-, Børne- og Integrationsministeriets samlede indsats til beskyttelse af børn og unge mod overgreb.

Faxe Kommunes beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge findes via dette link.

Faxe Kommune har udarbejdet et beredskab med en række handleveje, som gælder i de tilfælde, hvor der er mistanke eller viden om, at et barn eller en ung har været udsat for vold eller et seksuelt overgreb.

Beredskabet retter sig mod medarbejdere og ledere, der i deres arbejde er i kontakt med børn og unge under 18 år. Beredskabet beskriver bl.a. hvordan man som ansat eller leder skal reagere, når der er mistanke om overgreb mod et barn eller en ung.

Beredskabet er udarbejdet for at sikre en hurtig, ensartet og professionel håndtering af sager med mistanke eller viden om overgreb.

Beredskabet skal medvirke til at styrke og støtte det forebyggende og opsøgende arbejde overfor børn og unge samt hjælpe til at:

  • afklare definitioner og begreber
  • formidle viden om tegn og reaktioner på børns mistrivsel, herunder om barnet kan være udsat for seksuelle overgreb eller vold
  • skabe grundlag for fortsat at arbejde med forebyggelse af overgreb mod børn
  • sikre viden om handleveje og handlepligt i forbindelse med bekymring, mistanke eller viden om vold eller seksuelle overgreb på et barn eller en ung i alderen 0-18 år
  • sikre kendskab til ansvars- og rollefordeling med hensyn til håndtering af bekymring, mistanke eller viden om overgreb mod børn
  • tilstræbe en hurtig, ensartet og professionel håndtering af sager, der vedrører disse overgreb
  • formidle Faxe Kommunes organisering af beredskabet.

Beredskabet kan hjælp os med at huske alle detaljer – og give os overskud til altid at have fokus på barnet og den unge.