Faxe Musikskole

Faxe Musikskole

1 medlem + 1 suppleant

Udpegning for 2018-2021 afventer Plan & Kulturudvalgets møde i januar 2018.