Du er her: ForsideRåd og nævnHuslejenævnetForbrugsregnskaber (vand, varme, elektricitet)

Forbrugsregnskaber (vand, varme, elektricitet)

Vand- og varmeregnskaber

Ved indsendelse af sager om vand-, varme- og el-regnskaber til Huslejenævnet skal der vedlægges følgende bilag:

  1. Lejers indsigelse
  2. Redegørelse fra det firma som har udarbejdet regnskabet
  3. Dokumentation for, hvornår endelig afregning er modtaget fra forsyningsselskabet
  4. Lejers forbrugsregnskab
  5. Dokumentation for hvornår regnskabet er sendt til lejer
  6. Lejekontrakten
  7. Udlejers holdning til lejers indsigelse
  8. Hvis lejer klager over aflæsning af forbrug i lejemålet, skal der vedlægges kopi af de seneste tre aflæsninger.

Huslejenævnet kan under sagens behandling anmode om yderligere materiale.