Du er her: ForsideFrivillighedNyt til frivillige foreninger og frivilligeForeningernes Dag 2016 - invitation til informationsmøde d. 25. august 2016

Foreningernes Dag 2016 - invitation til informationsmøde d. 25. august 2016

Kære forening ........ Som bekendt løber Foreningernes Dag 2016 af stablen d. søndag d. 18. september fra kl. 11-15.30.

Bemærk at i år kommer selveste børnenes HR. Skæg og underholder!

Erhvervslivet bakker i år op om Foreningernes Dag, og vi forventer rigtig mange gæster til denne aktivitetsfyldte og spændende dag!

Næsten 50 foreninger har tilmeldt sig, men det er stadig muligt at være med.

Skynd jer og send tilmeldingsblanketten ind til os, så I kan nå at være med til denne store festdag.

Alle deltagende foreninger inviteres hermed til fælles informationsmøde,   

Torsdag d. 25. august 2016 kl. 19-21 på Kultunariet, Søndergade 12, 4690 Haslev.

I bedes tilmelde jer senest d. 23. august med antal deltagere, så sørger vi for (varm) kaffe og kage.

Tilmelding sker til Carsten Bent Riisager på mail cari@faxekommune.dk

Infomødets program vil bestå af følgende:  

•    Præsentation af stadepladsfordelingen – alle foreningerne får deres

•    Forplejning, se venligst vedlagte menu/bestillingsseddel

FD2016 - Madbestilling Café Paraplyen (PDF-fil åbner i nyt vindue)

•    Sceneprogrammet d. 18. september

o    Herunder diverse aktiviteter, som hoppeborg/skumshow/rebus-løb for børnene

•    PR: hvad kan I forvente at se hvor? Herunder: husk pressemeddelelser til Christian Kopranen – det er gratis!

Herunder præsenteres flyers mm. som en del af planen for ’at invitere familie og venner’…

o    Herunder præsentere og uddeling af flyers i A5 og A6 størrelser – tag flyers med hjem til uddeling til jeres medlemmer mfl.
o    Del på Facebooksiden ’Foreningernes Dag i Faxe Kommune’
o    Del på egen facebookside eller via mail

Vel mødt – og glæd jer til en super god Foreningernes Dag 2016!

På vegne af Planlægningsgruppen for FD 2016