Du er her: ForsideTilskud og udlån af lokalerTilskud og midler på kulturområdetForsamlingshus-puljen - anlægspulje

Forsamlingshus-puljen - anlægspulje

Der kan søges støtte til anlægsopgaver på forsamlingshusene, i form af større forbedrings- eller vedligeholdelsesopgaver. Støtten kan anvendes til anlægsopgaver i form af fx renovering af tag, vinduer, gulve, efterisolering, udskiftning af varmesystemer og andre tekniske installationer, nyt inventar, herunder hårde hvidevarer og tilsvarende.

Der kan søges støtte til anlægsopgaver på forsamlingshusene, i form af større forbedrings- eller vedligeholdelsesopgaver.

Støtten kan anvendes til anlægsopgaver i form af fx renovering af tag, vinduer, gulve, efterisolering, udskiftning af varmesystemer og andre tekniske installationer, nyt inventar, herunder hårde hvidevarer og tilsvarende.

Der kan ikke søges støtte til løbende drifts-, vedligeholdelses- og serviceopgaver.

Støtte fra anlægspuljen forudsætter en rimelig medfinansiering i form af egne eller andre indsamlede midler til projektet.

Det er hensigten at alle forsamlingshuse over tid vil modtage midler fra anlægspuljen. Et forsamlingshus kan derfor ikke forvente at komme i betragtning ved nye tildelinger i de første par år, efter man har modtaget støtte til fra anlægspuljen.

Hvem kan søge:

Forsamlingshuse beliggende i Faxe Kommune.

Hvornår:

Ansøgningsfrister den 1. marts og den 1. september, til projekter der enten er gennemført eller forventes gennemført i samme kalenderår. Der kan normalt forventes svar indenfor 4 uger.

Hvordan:

Der søges via Faxe Kommunes Foreningsportal:

www.faxeforeningsportal.dk

Her kan dokumentation i form af overslag vedr. projekter eller regninger for afholdte udgifter vedlægges. Samtidig medsendes forsamlingshusets regnskab for det seneste regnskabsår.

Tilskuddet afregnes snarest muligt, efter at der er modtaget dokumentation for at projektet er gennemført. Til kommende projekter kan tilskuddet udbetales i rater, dels ved igangsætning, dels når projektet er gennemført.

Faxe Kommunes tilskud skal fremgå af forsamlingshusets regnskab for det år man har fået tilskud.

Regnskabet indsendes til Faxe Kommune, når regnskabet er godkendt af forsamlingshusets relevante organer.

Retningslinjerne gælder indtil Erhvervs- og Kulturudvalget eller Byrådet finder behov for at ændre dem.

Folder om Forsamlingshuspuljen

Forsamlingshuspuljen (PDF-fil åbner i nyt vindue)

Yderligere oplysninger

Hvis du har spørgsmål til anlægspuljen, så er du meget velkommen til at kontakte Tina Møller Jakobsen på 56 20 37 36 - eller på tijab@faxekommune.dk