Du er her: ForsideNatur, miljø og affaldStrande, badevand og kystbeskyttelseForureninger i badevandet - varsling og gode råd

Forureninger i badevandet - varsling og gode råd

Badevandskvalitet
INDEN du hopper i vandet - selvom der udtages prøver af badevandet flere gange i badesæsonen, er det vigtigt, at du som badegæst også selv har fokus på badevandets kvalitet. Du finder en række gode baderåd på denne side...

Faxe Kommune kontrollerer jævnligt badevandskvaliteten på kommunens badestrande i løbet af badesæsonen (1. juni til 1. september).

Analyserne af badevandet offentliggøres løbende på kommunens hjemmeside under Badevandsanalyser.

Du kan få mere information om badevandskvalitet og -analyser her.

VARSLING af forringet badevandskvalitet
Er der problemer med badevandets kvalitet, vil kommunen oplyse om dette på hjemmesiden under Særlige advarsler samt ved skiltning på stranden.

INDEN DU HOPPER I VANDET - hvad skal du selv holde øje med?
Selvom kommunen kontrollerer badevandets kvalitet jævnligt igennem hele badesæsonen, kan der opstå situationer med kortvarige forureninger af badevandet, som ikke registreres ved kommunens kontrolprøver af badevandet.

Det er derfor vigtigt, at du som badegæst selv er opmærksom på badevandets kvalitet.

Faxe Kommune anbefaler, at du bruger din sunde fornuft samt følger nedenstående baderåd:

BADERÅD VED FORURENING:

 • Gå aldrig i vandet umiddelbart efter et voldsomt regnskyl - og vent et par dage med at bade for at være sikker på, at forureningen er væk.
 • Gå ikke i vandet, hvis vandet er grumset og uklart,
 • Bad ikke, hvis vandet lugter kloak-agtigt, eller hvis der flyder affald i vandet

Derudover skal du være opmærksom på algeopblomstring...

BADERÅD VED ALGEOPBLOMSTRING:

 • Hvis vandet er varmt og vejret er godt, kan der være alger i juli og august.
 • Se efter om der er information, som fraråder badning.
 • Lad være med at bade, hvis vandet er uklart, og du ikke kan se dine fødder, når vandet når til knæene. Skyl straks med rent vand.
 • Bad ikke ved kraftigt skum i vandet, det kan være algeopblomstringer.
 • Hold børn og dyr væk fra skumdannelser på stranden. Det kan være døde alger.

GENERELLE BADERÅD TIL BADEVANDSKVALITET:

 • Inden du tager til stranden: Søg oplysninger om badevandets kvalitet på kommunens hjemmeside
 • På stranden: Se, om kommunen har sat advarsler op – eller om det blå flag (Feddet Strand) er taget ned
 • Er du i tvivl – så kontakt Natur & Miljø i Faxe Kommune på telefon 5620 3000.

Du kan finde flere oplysninger om badevand og badevandskvalitet på Naturstyrelsens hjemmeside.