Du er her: ForsideJobcenter for virksomhederOrdningerFraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Stærkere håndtering af medarbejderes fravær

Det kan være en god idé at udarbejde en synlig fraværs- og fastholdelsespolitik i virksomheden, så både medarbejdere og ledere kender proceduren for, hvad der sker under sygdom.

Fraværs- og fastholdelsespolitikken bør tilpasses virksomhedens lokale forhold, men vil typisk indeholde mål for indsatsen for at nedbrinde fraværet og beskrivelse af anvendte metoder og tilbud, eksempelvis: Forbyggelsestiltag, sygefrværssamtaler, trivselssamtaler, samt lokale aftaler om job på særlige vilkår på baggrund af de sociale kapitler i overenskomsterne.

Fraværs- og fastholdelsespoltikken bør også angive retningslinjer for, hvordan og hvornpr de enkelte metoder og tilbud tages i brug.

Eksempel

En produktionsvirksomhed oplever stigende sygefravær og nedsætter derfor en gruppe medarbejdere fra alle niveauer i virksomheden, som udarbejder en fraværs- og fastholdelsespolitik. Gruppen søger vejledning i jobcentret om mulighederne for at nedbringe sygefravær: Tidlig indsats, delvis rask- og sygemelding, rundbordsamtaler, mulighedserklæring, afprøvning i nye jobfunktioner mm. Efter en indkøringsperiode på et år, hvor politikken justeres i takt med erfaringerne, oplever virksomheden øget trivsel og et mærkbart fald i sygefraværet. 

Fordele

  • Sikrer hurtig indsats ved sygefravær.
  • Ensartet tilgang til arbejdet med at nebringe sygefravær og fastholde sygemeldte medarbejdere.
  • Større velfærd på arbejdspladsen og tryghed blandt medarbejdere, der rammes af længerevarende/alvorlig sygdom.

Sådan gør du

Kontakt jobcentret, hvis du ønsker mere information om udarbejdelse af en fraværs- og fastholdelsespolitik.

Få mere viden og inspirtaion til arbejder med sygefraværspolitikker på: www.virk.dk

Eller kontakt Arbejdstilsynets Callcenter, der kan vejlede om virksomhedens arbejde med fysisk og psykisk arbejdsmiljø på tlf.: 70 12 12 88.